Eitt departement skriv for mykje nynorsk. Fleirtalet skriv for lite.

mm
Faktaboks

Ifølgje Lov om målbruk i offentleg teneste (Mållova) er sentrale statsorgan språkleg nøytrale. Dei skal veksla mellom nynorsk og bokmål. På nettsider, i stillingsannonsar og i rapportar og anna skriftleg tilfang skal ingen av målformene vera representerte med mindre enn 25 prosent hjå sentrale statsorgan.

Sjekk ut språkstatistikken her!

Prosent stortingsdokument i sidetal på nynorsk i 2013:

Landbruk- og mat: 82,4
Miljø: 47,2
Kommunal: 45,8
Kunnskap: 37,3
Fiskeri og kyst: 29
Samferdsel: 27,8
Forsvar: 23,9
Barne- og likestilling: 21
Olje- og energi: 20,5
Finans: 18,9
Arbeid: 16,1
Nærings- og handel: 10,9
Justis: 8,5
Utanriks: 8,2
Fornyings- og adm: 8,1
Helse- og omsorg: 4,3
Kultur: 3,8

LES FAKTALUKK FAKTA

Ferske tal på kva målform departementa bruker, viser store forskjellar mellom departementa. Av 17 departement, er det berre fem som klarte kravet om 25 prosent nynorsk i alle typar dokument i 2013.

– I det store og det heile er det ikkje nok bruk av nynorsk i departementa. Det er mindre enn det lovbaserte minstekravet, seier direktør i Språkrådet Arnfinn Muruvik Vonen til Framtida.no.

LES OGSÅ: – Alvorleg med ulovleg statskvitring

Nedgang
Frå 2012 til 2013 er det ein nedgang i delen av stortingsdokument – frå 26,3 prosent til 23,3 prosent. I andre kortare dokument var det ein nedgang frå 24,7 til 20,2 prosent nynorsk.

– Det er ikkje heilt bra. Departementa har òg ansvar for å halda krava til målbruk oppe i underliggjande organ. Eg ville vore glad om departementa kunne vera gode forbilde, seier språkdirektøren (bildet).

QUIZ: Prøv teiknspråkquizen til Språkdirektøren!

– Kuriøst unntak
82,4 prosent av sidetalet i stortingsdokumenta frå Landbruks- og matdepartementet var i 2013 på nynorsk, noko som gjer at dei bryt mållova på ein uvanleg måte: dei har mindre enn 25 prosent bokmål.

– Det er nesten eit kuriosum, og berre eitt tal blant frykteleg mange. I den store samanhengen er det ikkje så ille, men ei motvekt til det store underskotet av nynorsk hos andre departement. Rett skal vera rett, men i denne samanhengen er det ikkje noko å kritisera, slår språkdirektør Arnfinn Muruvik Vonen fast.

Berre to gonger før dei siste seks åra har eit departement hatt for lite bokmål i stortingsdokument: Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2009 og Kunnskapsdepartementet i 2010.

Når det gjeld andre dokument over 10 sider har Landbruks- og matdepartementet likevel berre klart å 14 prosent nynorsk i fjor.

QUIZ: Skjønar du bokmål?

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.52

LES OGSÅ

ANNONSE