ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språkrådet

Tema: språkrådet

Ønskjer nasjonal dugnad for språk og ny teknologi

Tilstanden og vilkåra for norsk språk i den nye digitale kvardagen var eit sentralt tema på Språkdagen 2018, som torsdag gjekk av stabelen i...

Språkrådet ber Isaksen avvise OsloMet

Det er i eit brev til statsråden at Wetås trekker fram to vesentlege innvendingar til namnet. For det første trekker ho fram at namnet bryt...

Namnetrend som verkar mot si hensikt?

– Vi har som prinsipp at namn bør vere så enkle som mogleg. Ruralis er døme på eit namn som seier lite eller ingenting...

Ordbok-app gir definisjonar på bokmål og nynorsk

Rett nok har mange allereie nytta seg av moglegheita til å søkje elektronisk etter skrivemåtar og definisjonar via nettutgåva av dei to bøkene. Med...

Uroa over mykje engelsk ved universiteta

Gjennomgangen omfattar pensumlistene i første semester ved Universitetet i Oslo, Høgskulen i Oslo og Akershus og Universitetet i Bergen. – Universitets- og høgskulesektoren er eit...

Kritiserer helsespråket

– Dette ordet er ein elendig konstruksjon, også på bokmål. Det er eit dårleg ord, seier Arvid Langeland til Bergens Tidende. Ordet han siktar til...

Regjeringa har konludert: Språkrådet blir i Oslo

Bergen, Volda og Sogn og Fjordane melde seg tidleg på i dragkampen om å få Språkrådet til seg då det blei klart at regjeringa...

Usemje om flytting av Språkrådet

Forslaget om å flytta Språkrådet ut av Oslo er ein del av ein større plan om å flytta fleire hundre statlege arbeidsplassar ut av...

Denne studenten blei nekta eksamen på nynorsk

– På eksamensdagen såg eg at eksamen likevel var på bokmål. Då eg gav beskjed fekk eg til svar, «velkommen til verkelegheita, det er...

Høgskular og universitet bryt mållova

Språkrådet ser til at statlege institusjonar følgjer mållova, som seier at begge målformene skal vere representerte med minst 25 prosent i den skriftlege informasjon...
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE