ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språkrådet

Tema: språkrådet

Staten bryt språklova over heile linja

Her har dei teke føre seg korleis departementa og dei underliggjande statsorgana etterlever reglane om veksling mellom nynorsk og bokmål. – Det vi ser i...

Seks nettressursar for deg som skal skrive nynorsk

Nynorskordboka! Å sjekke ordboka er ikkje eit teikn på at du er dårleg i nynorsk – tvert imot! Sjølv om ein har hatt nynorsk hovudmål...

Vestland fylkeskommune er årets nynorskkommune

I år har juryen sett spesielt mot kommunar som har sett i verk tiltak for å etterleve krava i den nye språklova. – Dei tilsette...

Språkrådet undersøker presset mot norsk fagspråk i universiteta

– For å utvikla og sikra fagspråket, må det koma eit jamt sig av norske tekstar i fagspråksjangrar. Når den vitskaplege produksjonen for det...

Dette er dei vanlegaste nynorske skrivefeila

– Eg kan ikkje seia at eg er overraska. Det ein ofte ser på nynorsk, er at bokmålsord også blir brukt på nynorsk. Generelt...

Universitet og høgskular bryt mållova

Blant verstingane er det største universitetet her i landet, NTNU, pluss Universitetet i Tromsø, OsloMet og Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU). Ved NMBU er...

Språkrådet har vedteke å ta «hen» inn i ordbøkene

Ordet er no oppført i Bokmålsordboka og Nynorskordboka. Her står det at pronomenet blir brukt for å vise til ein person når kjønn er ukjent, uvesentleg eller blir...

Berre engelsk i Storbritannia? Niks!

Denne artikkelen er skriven av Sigrid Sørumgård Botheim, kommunikasjonsrådgjevar i Språkrådet. Det er lett å tenkje at språksituasjonen i Noreg, med to offisielle skriftspråk og fleire nasjonale...

«Hen» møter motstand i høyringsrunde

Til saman har Språkrådet fått over 40 innspel frå offentlege instansar, interesseorganisasjonar og privatpersonar i høyringsrunden om endringar i rettskrivinga for bokmål og nynorsk. I tillegg til...

Språkrådet går inn for hen

Dersom rettskrivingsforslaget vert vedteke, kan det kome inn i ordbøkene allereie til våren eller tidleg haust, ifølgje Daniel Ims, seksjonssjef i Språkrådet. Definisjonen i ordbøkene vil då...
ANNONSE

MEIR OM Diskriminering

MEST LESE