ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språkrådet

Tema: språkrådet

Styret i Språkrådet truar med å trekkje seg på grunn av manglande ressursar

– Ved inngangen til 2023 har Språkrådet ein oppgåveportefølje som er så stor at også lovpålagde oppgåver må veljast bort. For styret i Språkrådet...

Akademikarar blir oppmoda til å skrive på engelsk: – Eit demokratisk problem

– Studentane treng det norske fagspråket. Det er det norske fagspråket som skal formidle forskingsbasert kunnskap til samfunnet. Vi risikerer å gå glipp av...

Vil ha minoritetsspråka inn i ny boklov

Hovudformålet med den nye boklova, som er under utarbeiding i Kultur- og likestillingsdepartementet er å sikre at det blir skapt ein mangfaldig norsk litteratur...

Nyheitsquiz: Twitterkrøll, Lucia og streik

Er quizen litt vanskeleg? Les Vekas viktigaste: Ny dansk regjering, gjennombrot i kjernekraft og streik i Storbritannia

Språkrådets topp 10-liste over årets ord 2022

– Fenomenet er gamalt, men ordet er nytt. Det er eit såkalla teleskopord som er sett saman av delar av andre ord. Her er...

Staten bryt språklova over heile linja

Her har dei teke føre seg korleis departementa og dei underliggjande statsorgana etterlever reglane om veksling mellom nynorsk og bokmål. – Det vi ser i...

Seks nettressursar for deg som skal skrive nynorsk

Nynorskordboka! Å sjekke ordboka er ikkje eit teikn på at du er dårleg i nynorsk – tvert imot! Sjølv om ein har hatt nynorsk hovudmål...

Vestland fylkeskommune er årets nynorskkommune

I år har juryen sett spesielt mot kommunar som har sett i verk tiltak for å etterleve krava i den nye språklova. – Dei tilsette...

Språkrådet undersøker presset mot norsk fagspråk i universiteta

– For å utvikla og sikra fagspråket, må det koma eit jamt sig av norske tekstar i fagspråksjangrar. Når den vitskaplege produksjonen for det...

Dette er dei vanlegaste nynorske skrivefeila

– Eg kan ikkje seia at eg er overraska. Det ein ofte ser på nynorsk, er at bokmålsord også blir brukt på nynorsk. Generelt...
ANNONSE

MEIR OM språk

MEST LESE