Språkrådet foreslår at nordmenn kan skrive «tako»

Vi kan også skrive «fredagstako», ifølgje Språkrådet. Dei vurderer no ei fornorsking av namnet på matretten som med åra har vorte så populær i Noreg.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

– Vi uttaler det allereie på ein norsk måte og bør kunne skrive det på ein norsk måte, seier avdelingsdirektør Daniel Ims i Språkrådet til TV 2.

Språkrådets fagråd har no sendt eit forslag på høyring om å sidestille tako med taco, kava med cava og kampus med campus.

Språkrådet-direktør Åse Wetås presiserer overfor NTB at endringane berre er forslag frå fagrådet, og at det er langt fram til eit eventuelt vedtak om at matretten skal skrivast med k.

Ims seier til TV 2 at Språkrådet er førebudd på at det vil vere delte meiningar om forslaga. Dei færraste ønskjer å gå tilbake til det utanlandske ordet når ein norsk skrivemåte først er etablert, seier han og viser til ordet «chaffeur» som vart til norske «sjåfør».

Taco-giganten Santa Maria seier til TV 2 at dei har lita tru på at folk kjem til å skrive taco med k. Dagleg leiar Stian Hvaal Møller viser til då Språkrådet for nokre år sidan foreslo å etablere skrivemåten «pøbb» i staden for «pub», før forslaget vart forkasta.

– Vi kjem uansett til å forhalde oss til taco med c framover. Vi har ikkje eigen norsk emballasje, og dei namna vi bruker på produkta, skal treffe alle marknader vi er i, seier Møller.