ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Snapchat

Tema: Snapchat

Norsk studie: Eksamenssvar frå ChatGPT vart avslørt i 6 av 10 tilfelle

Forskarane bad 15 kollegaer om å vurdere ti svar på eit spørsmål frå ein eksamen som hadde vorte halde ved Universitetet i Agder (UiA)...

Fleirtal for å auke aldersgrensa i sosiale medium

Eit knapt fleirtal er altså for å auke aldersgrensa i sosiale medium som Snapchat, Tiktok og Facebook frå 13 år til 16 år. Samtidig...

Medietilsynet: Halvparten av jentene mellom 13 og 14 år har vorte spurde om å dele nakenbilete

Ifølgje Medietilsynet er det vanlegaste at jenter får nakenbilete frå ukjende på internett. – At så mange unge jenter opplever mas og press frå ukjende...

Politiet aukar innsatsen mot deling av ungdomsvald på nett

Undervisningsopplegget til politiet, «DELE=DELTA», rettar seg mot ungdom mellom 13 og 18 år, som oftare enn før blir utsette for alvorleg vald som blir...

Sosiale medium: – Det er ikkje bra å vera avhengig, men eg er jo det

Denne saka stod først publisert hjå Framtida Junior. Der kan du òg lese om at katten din truleg er psykopat og kva forskarane har...

Tiktok med høgast auke av sosiale medium i Noreg

Det viser Ipsos' SoMe-tracker, ei undersøking som har følgt nordmenns bruk av sosiale medium sidan 2013. Nye tal frå første kvartal viser at 23 prosent...

Kraftig auke i melde seksuallovbrot som involverer barn og unge

Totalt vart det i fjor meldt 8.006 seksuallovbrot til politiet, mot 6.874 i 2020, viser nye tal frå Politidirektoratet. Auken i talet på politimeldingar er...

Éin av fire unge har opplevd hatprat på nett

25 prosent av deltakarane i undersøkinga i alderen 16–20 år svarer at dei har opplevd ei eller anna form for hatefull kommentar på internett...

Fleire utsette for Snapchat-utpressing – NorSIS åtvarar

Brukarar tek kontakt etter å ha mista kontroll over kontoen sin etter at kriminelle har fått tilgang til Snapchat-bileta og videoane deira. Offera blir...

Ropstad tek opp kampen med Facebook, Instagram og Snapchat

Ropstad er oppteken av korleis ein kan ansvarleggjere plattformer som Facebook, Instagram og Snapchat. – Eg meiner vi må jobbe internasjonalt for å straffeforfølgje dei...
ANNONSE

MEIR OM FRAMTIDA.NO

MEST LESE