ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Seksuelle overgrep

Tema: Seksuelle overgrep

Oberstløytnant i Forsvaret om valdtekter: – Vi har ein ukultur som gjer seg gjeldande på alle nivå

Ei ny gransking om valdtekter dannar eit dystert bakteppe for årets 8. mars-markering. Ei av fire norske kvinner har opplevd å bli valdteken minst...

Vekas viktigaste: Fosen-aksjonar, sjokkrapport og TikTok-forbod

Ei veke med aksjon ved Olje- og energidepartementet Demonstrantar har aksjonert mot vindturbinane på Fosen i over ei veke no, først i lobbyen til Olje-...

Vekas viktigaste: Oljefelt, seksuell trakassering og eitt år med krig

Skal betre varslingssystemet i Forsvaret Dei siste åra har det kome fram fleire varsel som gjeld seksuell trakassering og overgrep i det norske forsvaret. Førre...

Nye varslingstiltak i Forsvaret frå august

Tysdag hadde forsvarsministeren innkalla forsvarsleiinga, tillitsvalde for tilsette og vernepliktige og Militært kvinneleg nettverk til eit møte for å diskutere utfordringane med seksuell trakassering. –...

Forsvarsminister Gram: – Skal vere trygt å vere i Forsvaret

Bakteppet er NRKs avsløringar av varslarsakene i Forsvaret og utfordringar med seksuell trakassering. Også tillitsvalde for tilsette og vernepliktige og Militært kvinneleg nettverk deltek på møtet. Les...

Mehl med nytt valdtektsutval: – Vi må ikkje gi opp kampen

– Det er framleis eit stykke igjen før vi kan seie at det ikkje er tabu rundt dette. Sjølv om vi har komme langt...

Justisministeren vil innføra samtykkelov

Den nye føresegna om valdtekt rammar seksuell omgang med «nokon som ikkje vil det, og som gir uttrykk for dette i ord eller handling»,...

Vekas viktigaste: Statsbudsjett, Twitter og fredspris

Statsbudsjettet for 2023 Torsdag la Ap- og Sp-regjeringa fram sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Til saman vil dei bruke 1747,8 milliardar kroner. Av dette...

Urovekkjande tal om sexpress blant norsk ungdom

I tillegg svarer tre prosent av gutane det same i Ungdata-undersøkinga 2022, skriv foreininga Sex og Politikk i ei pressemelding. Rapporten avslører i tillegg at 20...

Kraftig auke i melde seksuallovbrot som involverer barn og unge

Totalt vart det i fjor meldt 8.006 seksuallovbrot til politiet, mot 6.874 i 2020, viser nye tal frå Politidirektoratet. Auken i talet på politimeldingar er...

Undersøking: Éin av tre transpersonar har opplevd seksuelle overgrep

Levekårsundersøkinga med namn Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår ser på levekåra til skeive i Noreg. Undersøkinga viser mellom anna at transpersonar skårar lågare enn...

Over 50 prosent fleire melde seksuallovbrot mot barn i årets fire første månader

Det er ein auke på 53,6 prosent frå i fjor. Talet kjem fram i rapporten frå politiet over meldingar dei første fire månadene i år....
ANNONSE

MEIR OM Seksuelle overgrep

MEST LESE