ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Seksuelle overgrep

Tema: Seksuelle overgrep

«Samfunnet må halde fram å styrke vernet av mindreårige – dette skjer ikkje ved å senke den seksuelle lågalderen!»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine meiningar. Tidlegare denne veka føreslo Straffelovrådet å senke den seksuelle lågalderen i Noreg, frå 16...

Justisministeren vil innføra samtykkelov

Den nye føresegna om valdtekt rammar seksuell omgang med «nokon som ikkje vil det, og som gir uttrykk for dette i ord eller handling»,...

Vekas viktigaste: Statsbudsjett, Twitter og fredspris

Statsbudsjettet for 2023 Torsdag la Ap- og Sp-regjeringa fram sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Til saman vil dei bruke 1747,8 milliardar kroner. Av dette...

Urovekkjande tal om sexpress blant norsk ungdom

I tillegg svarer tre prosent av gutane det same i Ungdata-undersøkinga 2022, skriv foreininga Sex og Politikk i ei pressemelding. Rapporten avslører i tillegg at 20...

Kraftig auke i melde seksuallovbrot som involverer barn og unge

Totalt vart det i fjor meldt 8.006 seksuallovbrot til politiet, mot 6.874 i 2020, viser nye tal frå Politidirektoratet. Auken i talet på politimeldingar er...

Undersøking: Éin av tre transpersonar har opplevd seksuelle overgrep

Levekårsundersøkinga med namn Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår ser på levekåra til skeive i Noreg. Undersøkinga viser mellom anna at transpersonar skårar lågare enn...

Over 50 prosent fleire melde seksuallovbrot mot barn i årets fire første månader

Det er ein auke på 53,6 prosent frå i fjor. Talet kjem fram i rapporten frå politiet over meldingar dei første fire månadene i år....

Flest 19-åringar blant dømde for overgrep mot barn

Flest menn er dømde for overgrep mot barn, og eit fleirtal er 19-åringar. Av rundt 2.000 dommar frå 2015 til 2020 var nær 90 av...

«Seksuell utnytting – den brutale baksida av pandemien»

Menneskehandel og utnytting er ei av vår tids største utfordringar, og ein realitet i alle delar av dagens verd. Tal frå FN berekna i...

Reagerer på Kripos-rapport om sal av nakenbilete: «Fokuset på gjerningspersonane i slike saker uteblir»

I går delte Kripos ein rapport og ei pressemelding om temaet «Barn som selger seksualiserte bilder og videoer av seg selv». Ei NRK-sak omtalar rapporten...
ANNONSE

MEIR OM Seksuelle overgrep

MEST LESE