ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Seksuelle overgrep

Tema: Seksuelle overgrep

Urovekkjande tal om sexpress blant norsk ungdom

I tillegg svarer tre prosent av gutane det same i Ungdata-undersøkinga 2022, skriv foreininga Sex og Politikk i ei pressemelding. Rapporten avslører i tillegg at 20...

Kraftig auke i melde seksuallovbrot som involverer barn og unge

Totalt vart det i fjor meldt 8.006 seksuallovbrot til politiet, mot 6.874 i 2020, viser nye tal frå Politidirektoratet. Auken i talet på politimeldingar er...

Undersøking: Éin av tre transpersonar har opplevd seksuelle overgrep

Levekårsundersøkinga med namn Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår ser på levekåra til skeive i Noreg. Undersøkinga viser mellom anna at transpersonar skårar lågare enn...

Over 50 prosent fleire melde seksuallovbrot mot barn i årets fire første månader

Det er ein auke på 53,6 prosent frå i fjor. Talet kjem fram i rapporten frå politiet over meldingar dei første fire månadene i år....

Flest 19-åringar blant dømde for overgrep mot barn

Flest menn er dømde for overgrep mot barn, og eit fleirtal er 19-åringar. Av rundt 2.000 dommar frå 2015 til 2020 var nær 90 av...

«Seksuell utnytting – den brutale baksida av pandemien»

Menneskehandel og utnytting er ei av vår tids største utfordringar, og ein realitet i alle delar av dagens verd. Tal frå FN berekna i...

Reagerer på Kripos-rapport om sal av nakenbilete: «Fokuset på gjerningspersonane i slike saker uteblir»

I går delte Kripos ein rapport og ei pressemelding om temaet «Barn som selger seksualiserte bilder og videoer av seg selv». Ei NRK-sak omtalar rapporten...

Fleire barn får betaling for seksualiserte bilete – politiet ber føresette følgje med

Delinga av materialet skjer i hovudsak på Snapchat og blir ofte betalt med Vipps. Det skriv Kripos i ei pressemelding knytt til rapporten Barn som selger...

Ungdomsorganisasjon åtvarar: – Barn og unge har tilgang til å konsumere overgrep

– Det er lett å tru at utnytting berre skjer på det mørke nett, med hardbarka overgriparar som sit og bestiller overgrep på Filippinane,...

Kjønnsbasert vald: «Vi er nøydde til å ta ansvar før det er for seint»

Vald mot kvinner har ikkje dempa seg, vi er nøydde til å ta ansvar før det er for seint. I Noreg vert likestilling fremja som...
ANNONSE

MEIR OM Vald

MEST LESE