ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Samordna opptak

Tema: Samordna opptak

Universitet og høgskular er klare for å snu opp ned på opptaksreglane

Universiteta og høgskulane er gjennomgåande positive til Opptaksutvalet sine omfattande forslag til forenkling av opptakssystemet til høgare utdanning. Utgreiinga frå Opptaksutvalet «Vegar inn – ny...

Rekordmange studium i årets Samordna opptak

– Aldri før har søkjarane hatt så mange studium å velje mellom. Det store talet på studieplassar og variasjonen som blir tilboden hos institusjonane,...

Vekas viktigaste: Demonstrasjonar i Kina, statsrådboikott og historisk VM-kamp

Utset ny konsesjon for oljeleiting etter semje om statsbudsjettet Denne veka vart Regjeringa einig med Sosialistisk Venstreparti om utforminga av statsbudsjettet. Der kom dei blant...

Fleire studiesøkjarar fekk plass på førstevalet – langt færre søkte sjukepleie

Tal frå Samordna opptak viser at 105.216 søkjarar har fått tilbod om studieplass i hovudopptaket, og av dei har 64.744 fått tilbod om plass...

Kritisk nedgang i talet på søkjarar til sjukepleiarutdanninga: – Bør vere ein vekkjar

– Dagens tal frå Samordna opptak bør vere ein vekkjar for alle som er opptekne av framtida for helsesektoren, seier forbundsleiar Lill Sverresdatter Larsen...

Koronapandemien påverkar yrkessvalet for éin av fem unge

«Jeg er veldig glad for at jeg har valgt å bli sykepleier fordi jeg har trygg jobb resten av livet og alle er ikke...

Søknadsfristen for høgare utdanning nærmar seg

I år blir det tilbode 74.741 studieplassar ved fagskulane, høgskulane og universiteta i landet, ifølgje Samordna opptak. Dette er marginalt fleire enn i fjor, men like...

110.119 personar har fått studieplass

Henrik Asheim (H), statsråd for forsking og høgare utdanning, presenterer opptaket til høgare utdanning saman med Samordna opptak på Oslomet fredag. Søkjarar til norske universitet...

Dette er dei mest populære studia

Siviløkonomutdanninga ved Norges handelshøyskole (NHH) er det studiet flest søkarar har som førstevalet sitt, men den nye bachelorgraden i toll, varehandel og grensekontroll ved...

Samordna opptak førebudd på nye høge søkjartal

Søknadsfristen betyr at søknaden må vere ferdig registrert før midnatt natt til fredag. Både talet på søknader i fjor og talet på søknader på siste...
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE