ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Religion

Tema: Religion

Religiøs ungdom mest positive til religionsfridom

Dette skriv fritanke.no. Måndag la KIFO, Institutt for kyrkje-, religions- og livssynsforsking, fram rapporten «Tro, tillit og toleranse». Rapporten tar for seg haldninga unge menneske har...

Politisk inspirasjon frå Bibelen

Ifølgje Alf Kjetil Walgermo er det berre nokre tiår sidan folk var mykje meir klar over at norske metaforar, populære namn og ikkje minst...

«Det måtte ei muslimsk jente til for at eg skulle kjenne...

Innlegget er først publisert på Verdidebatt.no. NRK har ikkje berre lukkast med å lage ein TV-serie som har slått an langt utover kongerikets grenser. NRK...

Fosterforeldre fekk nei grunna haldningar

Eit kristent ektepar fekk avslag på søknad om å bli fosterforeldre grunna synet deira på homofili, melder avisa Dagen. Potensielle forsterforeldre må gjennom eit Pride-kurs,...

Ønsker islamske bustadlån i Noreg

Muslimar som tolkar renteforbodet strengt, ender ofte på leigemarknaden. – Dette kan hindre økonomisk integrering i Noreg fordi det å eige eigen bustad er så...

Ikkje homoløft for kyrkja

Leiaren i Open folkekyrkje, Gard Realf Sandaker-Nielsen, trur mange som er glade over vedtaket på Kyrkjemøtet, framleis vegrar seg for å melde seg inn...

– Tabu å velje annleis

– Eg synest det var rart då eg møtte ungdommar, som var fødd og oppvaksen i Oslo, som når du spurde kvar dei kom...

Fleirtalet trur ikkje på Gud

Tala kjem frå Norsk Monitors kartlegging av verdigrunnlag og haldningar, skriv Vårt Land. På spørsmålet «trur du på Gud?» svarte 39 prosent nei, medan 37...

Uroleg for elevar på kristne skular

Norsk Luthersk Misjonssamband eig skulane som ber lærarane stå inne for eit verdidokument, som slår fast at ekteskap skal skje mellom mann og kvinne. LES...

Fleire konverterer til islam

På slutten av 90-talet viste ei kartlegging rundt 500 konvertittar. Islamforskar Anne Sofie Roald anslo i underkant av 1.000 personar i 2005, omtrent det...
ANNONSE

MEIR OM Islam

MEST LESE