ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Prostitusjon

Tema: prostitusjon

Merly byrja å selja sex som 14-åring – åtvarar mot glamourisering

– Ein person nær meg truga og pressa på at eg skulle selja kroppen min. I mitt barnehovud tenkte eg at ein gong var...

Her guidar han turistane langs mordarens drapsrute

– Aust-London. Året er 1888. Det er skittent og det er overbefolka og det er sjukdom. Ekstrem fattigdom leiar til sosial uro, og prostituerte...

Tar kampen mot menneskehandel

Saka er henta med velvilje frå Tysvær bygdeblad. – Små grep kan utgjere mykje for enkeltmenneske. Ein må berre gjere folk bevisste på kva som...

Varslar om barne-prostitusjon

I 2015 melde norske asylmottak frå om fem einslege mindreårige dei meinte blei utnytta til prostitusjon eller andre seksuelle tenester. Til samanlikning fekk UDI...

Vil fjerne sexkjøpsforbodet

Leiarane i ungdomspartia krev at moderpartia, Høgre, Venstre og Frp følgjer opp sine eigne partiprogram og fjerne sexkjøpslova før stortingsvalet til neste år, skriv...

Heller selje sex enn å sy klede

Saka var først publisert hjå KILDEN kjønnsforskning.no. Prostitusjon er eit av dei mest kontroversielle og polariserte temaa i kjønnsforskinga. På den eine sida finn vi...

Færre yngre menn kjøper sex

Kjønnsforskar Synnøve Jahnsen er knytt til Politihøgskolen og Universitetet i Bergen. Ho har blant anna prøvd å finne ut om det går an å...

Ikkje kutt ut sexkjøpslova

Sist måndag satt eg i eintv-sendt debatt med leiarane i dei andre ungdomspartia i Arendal. Det heile pangstarta med dagsaktuell debatt om sexkjøpslova. Sjølv...

Om verdas eldste yrke

Prostitusjon har blitt omtalt både som verdas eldste og vanskelegaste yrke. Det er sannsynlegvis òg mellom dei mest kontroversielle yrka som nokon gong har...

– Reality-show eg skulle likt å sjå

«Min fridom byrjar der din sluttar» var dei stort sett samde om som utgangspunkt. Men ungdomspartia som diskuterte norske forbod under Arendalsuka, var langt...
ANNONSE

MEIR OM Alkohol

MEST LESE