ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Politihøgskolen

Tema: Politihøgskolen

Ny folkehøgskule får pengar av regjeringa – satsar på blålys og entreprenørskap

I neste års statsbudsjett er det sett av fem millionar til drift av Stord folkehøgskule, frå august til desember neste år. Og etter det...

Yrket mitt: Nadia (30) er politi

– Politiet skal spegle att samfunnet og har behov for folk med fleire typar bakgrunn, skriv Nadia Kråkenes i ein e-post til Framtida.no. Sjølv er 30-åringen...

Rekordmange kvinner vil bli politi

Kvinnedelen er på 52,6 prosent. Det er ein auke på nesten 5 prosentpoeng frå 2018. Snittalderen på søkarane i år er den same som...

Rekordhøg kvinnedel søkjer om å bli politi

48 prosent av søkjarane i år er kvinner. Det er ein rekordhøg del, ifølgje Politihøgskolen. – Vi er glade for at kvinnedelen blant søkjarane er...

Rekordmange vil bli politi

Det er ein oppgang på nesten 11 prosent frå det tidlegare rekordåret 2015. Det skriv politihøgskolen på nettsidene sine. Av søkarane i år hadde 4.522 Politihøgskolen...

Rekordmange vil bli politi

Det er ein oppgang på nesten 11 prosent frå det tidlegare rekordåret 2015. Det skriv politihøgskolen på nettsidene sine. Av søkarane i år hadde 4.522 Politihøgskolen...

Desse studentane er mest nøgde

77 prosent av studentane svarer at dei er tilfreds eller svært tilfreds med studiane sine. Snitt scorar studiane 4,1 poeng av 5 moglege, ifølgje...

– Kan gi auka tillit til politiet

Politihøgskolen meiner det er for få politifolk her i landet med innvandrarbakgrunn. Målet for skulen er at 5 prosent av alle som søkjer opptak,...

Vil ha meir skytetrening

Sju av ti politistudentar ønskjer mindre undervisning i samfunnsvitskaplege fag som kriminologi og sosiologi, framgår det av ei undersøking gjort av studentforeininga til Politiets...

Uroa over politi-kunnskapar

Før sommaren retta Vale 21 eksamenssvar, som har gjort han uroa for kunnskapsnivået til studentane, skriv Klassekampen. – Med dette brevet ynskjer eg å uttrykkje...
ANNONSE

MEIR OM Politihøgskolen

MEST LESE