ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Oljefondet

Tema: Oljefondet

«Regjeringa si handlingslamming er direkte farleg»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine eigne meiningar. «Fossil energi kveler menneskeslekta,» seier FNs generalsekretær António Guterres. Likevel vel regjeringa å framleis...

Irland blir fossilfritt. – Teikn i tida, seier analytikar.

Tidlegare i sommar vedtok den irske nasjonalforsamlinga at landet skal selja seg ut av alle investeringar i kol, olje og gass. – Det er eit teikn i...

Jublar over at Oljefondet vil ut av olje

Noregs Bank sendte torsdag eit brev der dei tilrår at Oljefondet ikkje skal eiga olje- og gassaksjar. Noregs Bank meiner dette vil gjera formuen...

Han vil stramma inn handlingsregelen endå meir

Oljepengebruken har auka med 60 prosent under Siv Jensen si tid som finansminister. På fire år har regjeringa brukt 759 oljemilliardar, 254 milliardar kroner...

Oljefondet har passert 8.000 milliardar

I andre kvartal auka marknadsverdien til Statens pensjonsfond utland med 153 milliardar kroner til 8.020 milliardar kroner per 30. juni, viser kvartalstala som Noregs...

– Oljefondet tomt i 2043

Oljefondet vil vere tomt for pengar om 27 år dersom auken i oljepengebruken fortset med dagens tempo, viser berekningar som Klassekampen har fått utført. Det...

Oljefondet tener på Pokémon Go

Statens pensjonsfond utland, også kjent som oljefondet, tok til å investera i Nintendo-aksjar i 1998. Ifølgje Dagens Næringsliv eigde fondet 0,73 prosent av Nintendo den 31....

Miljøtoppar: Dette er dei største sigrane og nederlaga

Dagsavisen har intervjua dei tre miljøtoppane, som til saman har leia tre store miljøorganisasjonar i Noreg i 40 år. Arild Hemstad har vore leiar...

– Framleis kolsvart oljefond

Noregs Bank offentleggjorde onsdag Statens pensjonsfond - Utland (Oljefondet) sin første årsrapport etter vedtaket om å trekkja fondet ut av kol. Ein gjennomgang av organisasjonane...

Mareritt for alle som satsar på kol

Viss du investerte éin millionar dollar i verdas største kolselskap Peabody Energy i mars 2011, så sit du igjen med vel 7000 dollar i...
ANNONSE

MEIR OM Energi

MEST LESE