Framtiden våre hender: Oljefondet oppnår ikkje klimamåla sine

– Oljefondet må rett og slett skjerpe seg, seier organisasjonsleiaren.

NPK-NTB-Reuters
Publisert

Oljefondet mislykkast i å nå klimamåla sine fordi det ikkje støttar aksjonærforslag om at oljeselskap skal kutte utsleppa sine, ifølgje ein Framtiden i våre hender-rapport.

rapporten har organisasjonen sett på om Noregs Bank Investment Management (NBIM) i løpet av 2023 stemde for klimaforslag på generalforsamlingane til oljeselskap og bankar som låner ut pengar til dei.

Ifølgje nyheitsbyrået Reuters tek rapporten mellom anna for seg stemmegivinga til Statens pensjonsfond utland – oftast omtalt som oljefondet – ved 16 klimaresolusjonar i store oljeselskap.

– Stort klimaproblem

Fondet støtta sju av forslaga, ifølgje gjennomgangen, medan organisasjonen meiner fondet støtta «klimaskadelege» strategiar i dei siste ni tilfella.

Anja Bakken Riise, leiar i Framtida i våre hender, seier at oljefondet har eit stort klimaproblem.

– Dei held fram med å vere investerte i store oljeselskap som aktivt motarbeider klimaregulering. I tillegg lèt dei vere å stemme ja til forslag som kunne teke selskapa i ei grønare retning. Stikk i strid med eigne mål og eigen klimastrategi, seier Bakken Riise i ei pressemelding.

– Skjerpe seg

I meldinga skriv organisasjonen at målet for NBIMs ansvarlege forvaltning ifølgje deira eigen klimahandlingsplan er «å arbeide for at selskapene i investeringsporteføljen innretter virksomheten slik at den er forenlig med globale netto nullutslipp i tråd med Parisavtalen».

– Oljefondet må rett og slett skjerpe seg viss dei skal levere på sitt eige mål om å vere leiande på klima, seier Bakken Riise.

– Eg utfordrar dei til å gripe moglegheita dei har til å påverke selskaps klimaforpliktingar i meir klimavennleg retning gjennom stemmegivinga si.