ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Nynorsk

Tema: Nynorsk

No får du rett ordliste på nett

1. august fekk me nye reglar for rettskriving i nynorsk. Men som Framtida.no melde då fanst det ikkje oppdaterte ordlister på nett då endringa...

No kjem Wordfeud på nynorsk

– Me har fått mange spørsmål om Wordfeud på nynorsk. Me ser på dette akkurat no, og håpar å få det klart i haust,...

Tid for å vera tøff i trynet

  Formelt sett lever me i eit språkleg likestilt land. Difor har du mellom anna rett til sjølv å få velja hovudmål på skulen, heilt...

Tek over Allkunne

Styra i dei to tidlegare eigarselskapa, Det Norske Samlaget og Nynorsk kultursentrum, står samrøystes bak kjøpsavtalen der Nynorsk kultursentrum kjøper aksjane til Samlaget. På generalforsamling...

Framleis for lite nynorsk ved UiO

– Eg konstaterer at vi har eit stykke att å gå, spesielt på nett, seier administrasjonssjef Bjørnar Sarnes i Kommunikasjonsavdelinga til internavisa Uniform. Han...

Får ikkje lære- bøker på nynorsk

Sidan syttitalet har det vore lovfesta at lærebøker skal liggje føre på både nynorsk og bokmål til same tid og lik pris. Privatskuleelevar får derimot...

Protesterer mot bokmålnynorsk

  Han er med i styret i Leikanger Mållag og vart i vinter send til Oslo for å stemma nei til det nye nynorskforslaget. Men...

Osloelevar gjer det godt i nynorsk

Resultata frå den avsluttande eksamenen i sidemål viser at elevane i hovudstaden gjer det like godt i nynorsk som mange av elevane som har...

Dette er den nye nynorsken (del 5)

Kristin Fridtun har teke ei pause frå ferien sin for å fortelje deg om korleis den nye rettskrivingsreforma endrar kva du har lov til...

Boikottar nye reglar

Grytten seier til bt.no at det er betenkeleg (dumt) for dei som er unge og skal læra nynorsk, for dei får mindre valfridom. Noko...
ANNONSE

MEIR OM Nynorsk

MEST LESE