ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Nynorsk

Tema: Nynorsk

SV-gruppe skal styrkja nynorsken

Onsdag sist veke blei Utdanningsdirektoratet sitt forslag til ny læreplan offentleg. Her føreslår dei mellom lågare krav til sidemålskompetanse og å slå saman eksamenar...

– Oi, hjelp sidemål!

Medan poltikarar og målrørsle kranglar om læreplanar og eksamen i norskfaget, lærer elevane i Stavanger sidemål i kjemi og samfunnsfag. LES OGSÅ: – Svekkjer nynorsken...

– Tamt budsjett for nynorsken

Språkåret er ei nasjonal feiring av språkmangfaldet i Noreg, samstundes som det markerer at det er 200 år sidan Ivar Aasen vart fødd. Som...

– Må læra å skriva nynorsk

  Då ho var nyvald leiar i Utdanningsforbundet i 2010 lanserte ho tanken om ein idèbank der lærarar og førskulelærarar kunne hente ut nynorsk materiell. –...

– Svekkjer nynorsken utan eigen karakter

– Karakterar er i praksis styrande for undervisninga, og elevar i ungdomsskulen treng betre – ikkje mindre – sidemålsundervisning, seier leiar i Noregs Mållag,...

Vil starta med sidemål frå 2.trinn

I vinter blussa nynorsk- og sidemålsdebatten opp for fullt då det blei klart at Utdanningsdirektoratet arbeidde med eit forslag om å kutta ut eigen...

Nynorske superheltar?

KRONIKK: «Nynorsk er et utdøende språk, og det må vi hjelpe til å drepe», sa ein elev ved Fagerborg vidaregående skole i vinter, i...

Målpris til Kaizers-Janove

– På ein ny, spennande og uredd måte har Ottesen og Kaizers fremja den tydelege jærdialekten langt ut over Jæren og Noregs grenser med...

Tolv argument for nynorsk

Under overskrifta «Draumen om målet» peika direktøren for Nynorsk kultursentrum på at nynorsken framleis blir møtt med intoleranse og sjikane, men no oftare på...

Nektar å køyra på bokmål

  «Jeg kjører for deg!» står det på venstrearmen og det får bussjåførvikaren ut av fatning. – Det går berre ikkje an i eit nynorskfylke, seier...
ANNONSE

MEIR OM Nynorsk

MEST LESE