ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Nynorsk

Tema: Nynorsk

100.000 til bibliotek

– Me søkte om to tilskot på 50.000 kroner til aktivitetar i biblioteket, og fekk altså begge, seier ein nøgd biblioteksjef ved Voss bibliotek,...

Prosjektsekretæren i Språkåret kjem frå Volda

– Kulturdepartementet har bestemt at 2013 skal vere eit nasjonalt språkår som gir ei raus, inkluderande og samlande feiring av alt språk i Noreg...

Publikum valde Maria Parr

Publikum har fått vere med på å avgjere kva forfattarar som først skal presenterast i utstillingsnyheita «Forfattarstemmene» gjennom å røyste på favorittforfattarane sine på...

Nynorskelevane slår bokmålselevane

Elevane i den vidaregåande skulen i Hordaland gjer det svært bra, ifølgje Hordaland fylkeskommune. I mange fag ligg karakterane over eller likt med langsgjennomsnittet....

Meir makt til Språkrådet

Dermed står rådet fritt til å lage ei smalare tilrådd norm for nynorsk, slik styret i Språkrådet foreslo for departementet i fjor, skriv NPK. Styrefleirtalet...

Rasar mot sidemålskutt

Torsdag publiserte Utdanningsdirektoratet tredjeutkastet til ny læreplan i norsk. Målungdomen er lite nøgd. – Vakre ord om at begge målformer er viktige betyr lite når...

– Litt kjekt og litt skummelt

 – Alle vil skrive om at Medna skriv nynorsk, ler Sjovda Akhvarbekovna Viskhanova. Ho hentar fram kaffe og Marie-kjeks i leiligheita på Mortensrud. Sjovda...

– VG dumma seg ut, ikkje nynorsken

I debatten om nynorsk i media deltok vinnarane av Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidene Hilde Sandvik og Firda-journalist...

– LNK meir enn ein språkorganisasjon

Det viser ei kartlegging LNK nyleg har gjort blant lesarane av LNK-avisa og lnk.no. Av dei 239 personane som har svart på undersøkinga, vil...

Dobling av nynorsk Wikipedia

Rapporten Språkstatus 2012 tek for seg tilstanden for språk og språkbruk på ulike samfunnsområde. Språkrådet gjev ut ein slik statusrapport kvart år. Det språkpolitiske...
ANNONSE

MEIR OM Nynorsk

MEST LESE