Ikkje på 20 år har Noregs Mållag hatt så mange medlemmar.

mm

– Mållaget har fått veldig mange nye medlemer i år. Til no i år har heile 11.933 medlemer betalt medlemspengar for 2012. Kan me ha ein sjanse til å nå over 12.000 medlemer i år? spør Janne Nygård, nestleiar i Noregs Mållag.

Medlemstalet er medrekna det forventa medlemstalet i dei laga som betaler inn for medlemene sine samla ved årsskiftet. Alt Mållaget vervar frå no av og ut året er rett og slett plussverving.

– Dette kan bli eit rekordår. Noregs Mållag har ikkje vore over 12.000 medlemer sidan 1992. Det året var det 12.312 medlemer i Mållaget, fortel Janne Nygård.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.40
ANNONSE