ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Nasjonale prøvar

Tema: Nasjonale prøvar

Melby vil ha progresjonsprøvar i skulen

Kunnskapsminister Guri Melby (V) vil behalda dei nasjonale prøvane slik at skuleeigarar og styresmaktene kan samanlikne kunnskapsnivået og få informasjon om kvaliteten på opplæringa. Samtidig...

Nasjonale prøvar: Gutane betre i rekning, jentene best i lesing

Utdanningsdirektoratet offentleggjorde onsdag resultata frå dei nasjonale prøvane i haust. Elevar på femte trinn har gjennomført prøvar i lesing, rekning og engelsk. Det same har elevar på åttande...

Elevane som scorar best, har foreldre med høgare utdanning

I fjor haust deltok omtrent 181.350 elevar på 5., 8. og 9. trinn på nasjonale prøvar i rekning, lesing og engelsk. Statistisk sentralbyrå har analysert resultata...

Ungdomsskuleelevane presterer som i fjor

Rundt 120.000 elevar har i haust gjennomført nasjonale prøvar i lesing, rekning og engelsk på 8. trinn, og lesing og rekning på 9. trinn. Resultata,...

Reagerer på matteoppgåve om slanking

Synnøve Skarsbø Lindtners dotter var ein av 8. og 9. klassingane som tok årets nasjonale prøvar. Ho reagerte på den eine oppgåveteksten (sjå faktaboks). –...

Dei beste elevane har høgt utdanna foreldre

Statistikken over karakterar i grunnskulen og nasjonale prøvar viser at utdanningsnivået til foreldra betyr mykje for prestasjonane til barna, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB). Uavhengig av prøve og skuletrinn...

Nynorskelevar presterer betre

At elevane i Sogn og Fjordane gjer det så godt på nasjonale prøvar har i ei årrekkje vorte sett på som eit paradoks som...

Må bli betre til å symje

Utdanningsdirektoratet innfører frå skulestart i år skjerpa krav til symjedugleiken blant barn etter 4. trinn. Fram til no har det stått i læreplanen at elevane...

Resultat skal ikkje styra lærarløn

I VGs-avsløringa av rektorkontraktane i Oslo-skolen og i ein artikkel i Aftenposten torsdag, kjem det fram at utviklinga til elevane og resultata på dei...

Vil ha nasjonal symjeprøve

Regjeringa lanserer no ei såkalla symjepakke til kommunane saman med KrF og Venstre. Det skal satsast på symjeopplæring i barnehagen, pengar til symjetrening for minoritetsspråklege...
ANNONSE

MEIR OM Nasjonale prøvar

MEST LESE