ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Miljø

Tema: Miljø

Mindre utslepp trass vekst

Målt per produserte krone, såkalla utsleppsintensitet, gjekk utsleppa ned med 3,5 prosent frå 2010. Det er første gong sidan 2005 at klimagassutsleppa har gått ned...

Dei grøne universiteta

I 2007 lanserte miljøorganisasjonen Ecoamerica ein klimaavtale for amerikanske universitet og høgskular. Sidan den gongen har 677 amerikanske utdanningsinstitusjonar signert planen, der dei forpliktar...

Her skal gjedda skremmast

I desse dagar kjem dei elektriske komponentane i fiskesperra ved Kjeldal sluser på plass. Snart kan gjedda som prøvar å finne vegen til Bandak...

– Viktige steg for auka berekraft

  Fiskeriministeren meiner forslaga er eit stort steg vidare for å sikre ein berekraftig oppdrettsproduksjon. Lakselus og genetisk påverknad frå rømt oppdrettsfisk er rekna som den...

Slik vil dei kutta klimautsleppa

Nokre av dei viktigaste tiltaka er eit nytt klima- og energifond, auka CO2-avgift på sokkelen og satsing på kollektivtrafikk. – Vi legg fram ei offensiv...

Trafikkstøy kostar mange leveår

WHO-rapport Utgangspunktet for rapporten frå Folkehelseinstituttet er Verdas helseorganisasjons (WHOs) rapport fra 2011, der det for første gang er sett på samla helsebelasting frå dei...

Klif bekymra over miljøgifter frå bilvrak

Kartlegginga frå Klif er gjort på bakgrunn av 90 kasserte personbilar produsert mellom 1987 og 2010. Den viser at kvar bil har opp til...

Energibevisste ungdomar til NM

18 føretak skal konkurrere om EnergiDesignprisen på NM for Ungdomsbedrifter. 3. og 4. mai er det NM for Ungdomsbedrift på Noregs Varemesse på Lillestrøm. 74...

Miljøgifter kan påverke arvestoff i tre generasjonar

Endringane i arvestoffa kan føre til ulike sjukdommar som forstyrrar pubertet og infertilitet, ifølgje Forskning.no. Vanlegvis går slike endringar over på ein generasjon, men...

Sløsar mest med straum i verda

Vi bruker dobbelt så mykje straum som svenskane og 70 prosent meir enn danskane. Også om sommaren toppar Noreg straumforbruksstatistikken. Og vi bruker straum for...
ANNONSE

MEIR OM Energi

MEST LESE