ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Media

Tema: Media

Nynorsk pressekontor får pengar til nynorskrobot

– Det hadde vore eit kjempeløft for nynorsk i media om dette fungerer. Det vil gjere nynorsk meir tilgjengeleg og synleg i media, og det er det vi...

Må ein informere om etnisk bakgrunn i lovbrot?

I nokre år no har eg gått rundt å irritert meg over noko. I Norge, slik som i andre land, skjer det lovbrot. Når...

Undersøking: Lokale medium er lite kritiske

– Kritisk blikk på maktpersonar og maktforhold i samfunnet er sjølve kjernen i det journalistiske oppdraget. Så på dette området kan ein seie at...

Korleis er det å vere 18 i 2018?

– Eg er 18 år, har fått lappen, er snart ferdig med skulen og fokuserer mellom anna på russetida. Ein har jo problem, men...

Startar stort samarbeid for å setja klima på dagsorden før lokalvalet

– Målet vårt er å laga kritisk, undersøkande og opplysande klima- og miljøjournalistikk som når mange lesarar, både ungdom og vaksne, og set dette...

Litteraturen banar veg for nynorsken

Vi som står i striden for nynorsken, gratulerer forfattar Jan Inge Sørbø med verket Nynorsk litteraturhistorie som blir lansert måndag. Boka gir eit samla...

Sosiale medium er den viktigaste nyheitskjelde for barn og unge

Det viser den siste barn og medium-undersøkinga frå Medietilsynet. – Sosiale medium er viktig for barn og unge når det gjeld sosialisering og underhaldning. Men...

Kvifor er media så opptatt av det dystre? La oss heller lese om heltane!

Kvifor er konflikt og negativitet så populært i media? Kvifor blir det skrive så mykje om at Stortinget er ein barnehage; og så lite...

For første gong på 19 år har avisene samla opplagsvekst

– 2017 vart eit historisk år. Opplaget for avisene til mediehusa har vore fallande sidan 1997, men no – etter 19 år med nedgang...

Heider til Framtida.no for song-avsløringar

Berre kring halvparten av norske born syng kvar dag i barneskulen, og dei færraste kan syngja meir enn første verset av «Ja, vi elsker». Det...
ANNONSE

MEIR OM Media

MEST LESE