ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Løn

Tema: Løn

Innvandrarar har lågare løn

I september 2016 var gjennomsnittleg månadsløn for lønsmottakarar i Noreg 43.300 kroner. Innvandrarar hadde ei månadsløn på 38.000 kroner, melder Statistisk sentralbyrå , SSB. Det...

Vekt og høgde påverkar løna

Ifølgje studien, som er publisert i tidsskriftet British Medical Journal, tener både kortvaksne menn og overvektige kvinner mindre enn andre. Studien byggjer på analysar av...

Vil la ungdom få tena opp pensjon

Denne veka byrja dei første lønsforhandlingane mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Eitt av krava frå arbeidarane, er at ungdom skal få lov til å...

Dette aukar faren for å døy

Nye funn tyder på at lønnsutbetaling kan vere farleg for helsa. Rett og slett dødsfarleg. Dette kom forskarar ved Sveriges arbeidsmarknads- og utdanningspolitiske institutt (IFAU)...
ANNONSE

MEIR OM folkehelse

MEST LESE