ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Løn

Tema: Løn

Berre tre av ti unge veit kor mykje dei skal ha i overtidsbetaling

– Det er viktig at dei unge får ein god start på arbeidslivet. For at det skal vere mogleg, må både dei unge og...

New Zealands statsminister tek lønnskutt under korona

Dei siste tre vekene har New Zealand vore i lock-down. Landet held stengt skular, kontor og ikkje-nødvendige tenester i fire veker. Onsdag vart det registrert...

Innvandrarar har lågare løn

I september 2016 var gjennomsnittleg månadsløn for lønsmottakarar i Noreg 43.300 kroner. Innvandrarar hadde ei månadsløn på 38.000 kroner, melder Statistisk sentralbyrå , SSB. Det...

Vekt og høgde påverkar løna

Ifølgje studien, som er publisert i tidsskriftet British Medical Journal, tener både kortvaksne menn og overvektige kvinner mindre enn andre. Studien byggjer på analysar av...

Vil la ungdom få tena opp pensjon

Denne veka byrja dei første lønsforhandlingane mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Eitt av krava frå arbeidarane, er at ungdom skal få lov til å...

Dette aukar faren for å døy

Nye funn tyder på at lønnsutbetaling kan vere farleg for helsa. Rett og slett dødsfarleg. Dette kom forskarar ved Sveriges arbeidsmarknads- og utdanningspolitiske institutt (IFAU)...
ANNONSE

MEIR OM folkehelse

MEST LESE