ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema LHBT

Tema: LHBT

50 år sidan avkriminaliseringa – slik var kampen for skeive rettar frå år til år

I år er det 50 år sidan forbodet mot sex mellom menn vart oppheva. Opphevinga vert markert i heile landet, gjennom Skeivt kulturår. Onsdag ba...

«Hen» møter motstand i høyringsrunde

Til saman har Språkrådet fått over 40 innspel frå offentlege instansar, interesseorganisasjonar og privatpersonar i høyringsrunden om endringar i rettskrivinga for bokmål og nynorsk. I tillegg til...

Tvangssterilisering og mangel på tredje juridisk kjønn: «Dette er det Jonas ikkje orsakar for»

Dette innlegget vart først publisert på Instagram, men er omarbeidd og attgjeve med løyve og velvilje. Hei, Jonas og Anette! Mitt namn er Isak Bradley og...
ANNONSE

MEIR OM Diskriminering

MEST LESE