Regjeringa opprettar minnepris til ære for Kim Friele

Regjeringa tok onsdag imot organisasjonar i samband med Oslo Pride. Samtidig som mottakinga vart det kjent at det blir oppretta ein pris til ære for Kim Friele.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Regjeringa si pridemottaking fann stad i representasjonsbustaden til regjeringa i Oslo. Blant deltakarane var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), den nyutnemnde kultur- og likestillingsministeren Lubna Jaffery (Ap), justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), og dessutan leiar Alexander Gjestvang i FRI og PST-sjef Beate Gangås.

Samtidig som mottakinga vart avhalden kom nyheita om at regjeringa opprettar ein minnepris til ære for Kim Friele.

– Prisen skal heidre og føre vidare Kim Frieles innsats for skeive og for menneskerettar. Den skal synleggjere kor viktig ho har vore for landet vårt, og løfte fram aktivistar som arbeider i ånda hennar, anten i Noreg eller internasjonalt, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) i ei pressemelding.

Prisen skal delast ut kvart år under Oslo Pride, og første tildeling blir i 2024. Den skal delast ut til ein person, institusjon, gruppe eller organisasjon som har vist stor innsats og engasjement for skeive og for menneskerettar, kjem det vidare fram i pressemeldinga.

Saman med prisen vil mottakaren få eit økonomisk bidrag som skal støtte arbeidet. Ein jury utnemnt av Kultur- og likestillingsdepartementet vil dele ut prisen.

Årets Oslo Pride starta fredag 23. juni og blir avslutta med paradedagen laurdag 1. juli.


Karen-Christine som 21-åring (til venstre). 10. august var Kim Friele med på å feira Storapride på Stord. Foto: privat og Svein Olav B. Langåker