ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærartettleik

Tema: lærartettleik

300 fleire lærarar ut i streik – dette er krava

I vår forhandla mange fagforeiningar med arbeidsgjevarane sine om blant anna løn, utdanning og arbeidstid for jobben sin. Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Lektorlaget klarte ikkje...

1.200 lærarårsverk manglar ved skulestart

Når elevane i grunnskulen i desse dagar tar fatt på eit nytt år med læring, trer også den nye lærarnorma i kraft. Den seier...

Grunnskulane treng 1360 ekstra lærarårsverk til hausten

Når skuleklokka ringjer inn igjen i midten av august, trer også den nye minstenorma for lærartettleik i kraft. Det betyr at det maks skal...

SSB: – Fleire lærarar gav ingen effekt på karakterane

I 2012 løyvde Stortinget 1,5 milliardar kroner over fire år til 600 nye lærarstillingar på ungdomstrinnet på totalt 166 skular over heile landet. Tala viser...

Meiner klassane er for store

Tal frå Utdanningsdirektoratet viser at stadig fleire elevar går på skular med mange elevar per lærar. Mens små kommunar trekkjer ned gjennomsnittet, trekkjer dei...

Tett lærarkontakt motiverer elevar

200 elevar på 9. trinn har svart på motivasjonsspørsmålet i samband med doktorgradsavhandlinga «Den svårfångade motivationen. Elever i en digitaliserad lärmiljö» av Jan Blomgren ved...

Fleire lærarar gav ikkje meir læring

I det fireårige forsøket, som den raudgrøne regjeringa tok initiativet til i 2013, vart til saman 573 lærarårsverk spreidde på 165 ungdomsskular rundt om...

Færre vil bli lærarar

Samstundes har talet på nye lærarstudentar auka med 1.300 på åtte år, opplyser Kunnskapsdepartementet. Talet på studieplassar har auka frå om lag 3.000 til rundt...

6000 skal testa fleire lærarar

Dei neste fire åra skal totalt 6000 elevar i førsteklasse, fordelt på 150 ulike barneskular, vera ein del av forskingsprosjektet Two Teachers, skriv Universitetet...

Vil ha intervju for lærarstudentar

På landsmøtet i helga vedtok KrF at dei vil ha opptaksintervju for lærarstudentar – Det vil vere eit viktig tiltak for å rekruttera dei rette...

Lærartettleik varierer kraftig mellom skular

Det er bladet Utdanning som har fått Utdanningsdirektoratet til å lage oversikta. Marienlyst skole i Oslo er blant dei største som er kartlagt, og her er det...
ANNONSE

MEIR OM lærartettleik

MEST LESE