3.723 studentar starta i haust på ei lærarutdanning. Det er om lag 400 færre enn i fjor.

NPK
NPK

Samstundes har talet på nye lærarstudentar auka med 1.300 på åtte år, opplyser Kunnskapsdepartementet. Talet på studieplassar har auka frå om lag 3.000 til rundt 4.000 i same periode.

Ved studiestart i haust var det 585 planlagde studieplassar på lærarutdanningane som ikkje var fylte opp, mot 282 i 2015. Medan 93 prosent av plassane er fylte på landsbasis, skil Nord-Noreg seg ut med berre 58 prosent.

– Rekrutteringa til lærarutdanningane i Nord-Noreg er for låg. Særleg alvorleg er det at talet på studentar på grunnskulelærarutdanning for 1. til 7. trinn har gått ned, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringa var førebudd på ein nedgang i studenttalet som følgje av den nye kravet om karakteren fire i matematikk frå vidaregåande skule.

– Vi var førebudd på ein større nedgang i haust. Då kravet om 35 skulepoeng og karakteren tre i norsk og matematikk blei innført i 2005, var nedgangen større. Den gong såg vi at talet tok seg opp igjen, og vi forventar det same no, seier Isaksen. (©NPK)

LES OGSÅ: Mållaget reagerer på offentleg engelskskule

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.12

LES OGSÅ

ANNONSE