ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Kriminalitet

Tema: Kriminalitet

Ny ungdomsstraff blir innført

Den nye ungdomsstraffa, som vart vedteken av Stortinget før jul, er retta mot ungdom som har gjort seg skuldig i alvorleg eller gjenteken kriminalitet,...

Vil stengja kranane klokka to

Regjeringa har no gjeve grønt lys til å gjennomføra ei innstramming i skjenkjepolitikken, slik det blei varsla for to år sidan, skriv VG. Etter...

Strøymer til sjølvforsvarskurs

Per 1. november var det registrert 216 meldingar av valdtekt og valdtektsforsøk i Oslo, ifølgje Oslo Politidistrikt. Det er 50 fleire tilfelle enn på...

Regjeringa sviktar born i fengsel

I går var barneombodet på høyring i justiskomiteen på Stortinget, og tok opp situasjonen for born som sit i fengsel i Noreg. – Eg er...

Droppa ni av tolv valdtektstiltak

Etter at valdtektsutvalet i 2008 kom med tolv forslag til tiltak, sa justisminister Knut Storberget (Ap) at tiltaka var «gjennomførbare». Fire år seinare er...

Sjokka over tal på valdtekter

Oslo har nesten 8 overfallsvaldtekter per 100.000 innbyggjarar, noko som er monaleg høgare enn i Stockholm og København. Ifølgje NRK syner ferske tal frå politidistrikta...

Éin av ti unge kvinner slår kjærasten

Ein ny landsdekkjande studie gjort blant kvinner mellom 20 og 25, publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening, viser at 11 prosent av dei...

Du skal sleppe å vere redd

Heldigvis for Olga er det ikkje dei eldre som er mest utsett for vald. Då er det verre for oss som er godt under...

Brått ville alle ha meir overvaking

Kva var det som skjedde i kulissane då Ketil Lund fekk oppdraget med å granska dei løynde tenestene, og kvifor kan vi ikkje overvaka...

Her er hybel- fellene

Bustadmarknaden er trong. I ein pressa marknad er det lettare å gå med på ugunstige eller regelrett ulovlege leigeforhold. I år har det på...
ANNONSE

MEIR OM Bustad

MEST LESE