ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Kriminalitet

Tema: Kriminalitet

Sjokka over tal på valdtekter

Oslo har nesten 8 overfallsvaldtekter per 100.000 innbyggjarar, noko som er monaleg høgare enn i Stockholm og København. Ifølgje NRK syner ferske tal frå politidistrikta...

Éin av ti unge kvinner slår kjærasten

Ein ny landsdekkjande studie gjort blant kvinner mellom 20 og 25, publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening, viser at 11 prosent av dei...

Du skal sleppe å vere redd

Heldigvis for Olga er det ikkje dei eldre som er mest utsett for vald. Då er det verre for oss som er godt under...

Brått ville alle ha meir overvaking

Kva var det som skjedde i kulissane då Ketil Lund fekk oppdraget med å granska dei løynde tenestene, og kvifor kan vi ikkje overvaka...

Her er hybel- fellene

Bustadmarknaden er trong. I ein pressa marknad er det lettare å gå med på ugunstige eller regelrett ulovlege leigeforhold. I år har det på...

Opnar for strengare straffar

– Etter ei så dramatisk hending som råkar så mange menneske, må me vere rusta til å ha ein justispolitisk debatt der me ser...

Politiet bryt lova

Politi.no har ingen eigen nynorsk versjon, noko som er i strid med Mållova.. Den seinaste undersøkinga er frå 2010, og den viser at 11,5...

Tenåringar skal sleppe fengsel

I staden for fengsel skal kriminelle ungdommar få tett oppfølging for å hindre at dei gjer nye kriminelle handlingar. – Vi må unngå at dei...

Ti gonger så mykje ecstasy i russetida

Prøvar frå kloakken i Oslo viser at ecstasybruken steig kraftig dei to første vekene i mai i fjor. Også annan narkotikabruk har tydelege sesongar. Det...

Politiskulen 2

– POLITIET. STÅ I RO, SLEPP KNIVEN! Inne i AT-sal 2 på Politihøgskolen i Oslo (PHS) legg politibetjent Kristen (21) kjeltringen ned i bakken. Makker...
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE