Regjeringa vil innføre ein ny straffereaksjon for ungdommar mellom 15 og 18 år.

Nynorsk Pressekontor
Nynorsk Pressekontor

I staden for fengsel skal kriminelle ungdommar få tett oppfølging for å hindre at dei gjer nye kriminelle handlingar.

– Vi må unngå at dei blir yrkeskriminelle, seier justisminister Knut Storberget (Ap) til NRK.

I staden for fengsel skal unge kriminelle følgjast opp tett i inntil tre år. Dei må stille i møte med offer, foreldre, politi og hjelpeapparat.

– Det er ein heilt ny straffereaksjon, og det er noko vi svært sjeldan innfører i Noreg. Det skal vere ein reaksjon overfor unge brotsmenn mellom 15 og 18 år og skal ende opp i ein ungdomsplan som skal følgjast opp gjennom ein avtale med hjelpeapparatet, seier justisministeren.

I tillegg foreslår regjeringa fleire tiltak som skal hindre at ungdommar blir sett på glattcelle. Kvart år blir minst hundre ungdommar sett i fengsel og minst tusen i politiarrest eller glattcelle her i landet.

– Fengsla blir ofte ein forbrytarskole. Ungdomsstraffa skal vere ein skole for framtida, ein sjanse til å velje seg ei anna «karriere» enn den kriminelle, seier Storberget. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.30
ANNONSE