ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Kriminalitet

Tema: Kriminalitet

No får “alle” jobb i politiet

Tilsvarande tal for februar var 85 prosent. Tala gjeld dei som gjekk ut i fjor. Samstundes er det lyst ut over 80 ledige politibetjent...

Vil registrere unge på fest

I eit forsøk på å forhindre vald og kriminalitet vil Stavanger kommune registrere alkoholpåverka ungdommar på heime-aleine-festar. Offensiven mot heime-aleine-festar blir sparka i gang i...

Fleire jenter vil bli politi

Det er 73 fleire søkjarar i år samanlikna med fjoråret, og delen kvinner har auka til nær 40 prosent, viser tal som kom tysdag....

Korrupsjon på norsk

Eg plar alltid lese mykje nyhende på nett, både internasjonale og norske nettaviser. For tida befinn eg meg i Chiapas, Mexico, og det er...

Kven av desse blir utan jobb?

– Ja, vi kan i enkelte tilfelle sjå i barnehagen kven som blir Nav-klientar når dei er 20– 25 år, seier Arild Rekve til...

Ny ungdomsstraff blir innført

Den nye ungdomsstraffa, som vart vedteken av Stortinget før jul, er retta mot ungdom som har gjort seg skuldig i alvorleg eller gjenteken kriminalitet,...

Vil stengja kranane klokka to

Regjeringa har no gjeve grønt lys til å gjennomføra ei innstramming i skjenkjepolitikken, slik det blei varsla for to år sidan, skriv VG. Etter...

Strøymer til sjølvforsvarskurs

Per 1. november var det registrert 216 meldingar av valdtekt og valdtektsforsøk i Oslo, ifølgje Oslo Politidistrikt. Det er 50 fleire tilfelle enn på...

Regjeringa sviktar born i fengsel

I går var barneombodet på høyring i justiskomiteen på Stortinget, og tok opp situasjonen for born som sit i fengsel i Noreg. – Eg er...

Droppa ni av tolv valdtektstiltak

Etter at valdtektsutvalet i 2008 kom med tolv forslag til tiltak, sa justisminister Knut Storberget (Ap) at tiltaka var «gjennomførbare». Fire år seinare er...
ANNONSE

MEIR OM Knut Storberget

MEST LESE