Ni av ti studentar med vitnemål frå Politihøgskolen i fjor har fått jobb i politiet, viser nye tal.

NPK-NTB
NPK-NTB

Tilsvarande tal for februar var 85 prosent. Tala gjeld dei som gjekk ut i fjor. Samstundes er det lyst ut over 80 ledige politibetjent 1-stillingar. Av desse er 20 sommarvikariat.

– Vi reknar med at dei fleste politistudentane med vitnemål får arbeid i etaten før sommaren, seier avdelingsdirektør Arnt Inge Rolland i Politidirektoratet.

Tal frå perioden 2006 til 2010 viser at rundt 94 prosent av studentane får jobb innan eitt år etter at dei har gått ut frå Politihøgskolen.

Les reportasje frå Politihøgskolen!

Ikkje alle som fullfører utdanninga søkjer jobb i politiet. Nokre vel å ta meir utdanning eller søkje andre jobbar, skriv politiet på nettsidene sine. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.35
ANNONSE