ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

EU-studie: Ein av fire nordmenn trur ikkje klimaendringane er menneskeskapte

Studien har teke for seg haldningane innbyggjarane har til klimaforsking og klimaendringar i seks europeiske land. Nordmenn skil seg ut som dei mest klimaskeptiske. Heile...

Klimabudsjettet: Noreg i minus frå start

Ifølgje førebelse berekningar frå Statistisk sentralbyrå (SSB) låg utsleppa av klimagassar i såkalla ikkje-kvotepliktig sektor i Noreg på om lag 25.370.000 tonn i 2021. Det...

Her skjer verdas raskaste oppvarming

Saka var først publisert i Framtida Junior. Det kan du òg lesa om sledehunden Foxi og selar som tissar på seg sjølv.  – Regionen rundt...

Ein av fire unge trur verda kjem til å løyse klimakrisa

Berre 14 prosent meiner politikarane gjer nok, ifølgje ei undersøking. Pessimismen aukar dessutan med alderen. Fire av fem ungdommar i alderen 16 til 19 år...

Greenpeace: SAS er klimaversting i flytrafikken

Luftfarten bidreg til eit aukande klimautslepp globalt. Dei siste åra har dei årlege utsleppa auka med 4–5 prosent fram til starten av pandemien, ifølgje...

Norske klimagassutslepp gjekk nesten ikkje ned i fjor

Førebelse tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at utsleppa i Noreg i fjor var på 49,1 millionar tonn CO2-ekvivalentar. – Ein nedgang i klimagassutsleppa på...

Rapport: Tap av natur aukar risikoen for klimadødsfall

Dei siste 20-åra har talet på klimakatastrofar auka med 40 prosent. Om lag 3,5 milliardar menneske lever i område som er svært utsette for...

«Regjeringa si handlingslamming er direkte farleg»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine eigne meiningar. «Fossil energi kveler menneskeslekta,» seier FNs generalsekretær António Guterres. Likevel vel regjeringa å framleis...

Skjerpar krava til klede og tekstilar

– Svanemerket kjem no med styrkte krav til tekstilprodusentane fordi omstillingsbehovet for bransjen er akutt, seier administrerande direktør Cathrine Pia Lund i ei pressemelding. –...

Ny klimarapport: – Klimakatastrofen rykkjer nærare

Han kom med åtvaringa onsdag då Meteorologiorganisasjon i verda (WMO) la fram ein ny klimarapport. – Vi må få slutt på forureininga frå fossil energi og...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE