ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

Changemaker vil gi klimaflyktningar klimapass

Berre i 2018 går ein ut ifrå at i overkant av 16 millionar menneske blei internt fordrivne, som følgje av vêrrelaterte katastrofar. I framtida er det grunn...

Ny rapport: Fleksitarianar-kosthald er nøkkelen til klimakutt

– Utan vesentleg redusert kjøtforbruk vil dei samla norske klimagassutsleppa knytt til forbruk av matvarer ligge ganske flatt dei neste ti åra. Det er ein av...

Stortingspolitikar til statsministeren: – Nok ei ansvarsfråskriving

– Dette er nok ei ansvarsfråskriving frå Erna Solberg si side. At ho først unngår å nemne olje og gass i talen til FN,...

Klimademonstrantar vart fjerna då Erna Solberg skulle opne museum

Statsminister Erna Solberg (H) opna måndag museet som har vore stengt i seks år på grunn av oppussing. Klimademonstrantane hadde ifølgje NRK bestemt seg for å «kuppa»...

Klimaaktivist John (91): – Må gjera endringar på verdskrig-nivå

Klimaaktivist John Lynes (91) levde då andre verdskrig braut ut, men seier at klimaendringane skremmer han meir enn Hitler. Det er People, sundagsmagasinet til The...

Folkehøgskule sluttar å fly – Natur og Ungdom jublar

– Me har over år trappa ned bruken av fly når dei ulike linene skal ut på lengre turar, og frå og med neste...

New York vurderer å innføra Oslo-inspirert klimabudsjett

Bystyret i New York skal no ta stilling til om dei skal innføra klimautslepps-budsjett, på same måte som dei handterer utgifter. Modellen har dei...

Forskar om klimatiltaka i statsbudsjettet: – Effekten på kort sikt er svært liten

Statbudsjettet for 2020 er lagt fram, og rett over 7 milliardar kroner er sette av til klimatiltak. Det var løyvd ekstra pengar til både...

Framtiden i våre hender: – Klimamåla for 2020 ser ut til å vera gitt opp for lengst

Statsbudsjettet for 2020 kom berre veker etter at fleire millionar over heile verda demonstrerte for meir klimatiltak for å hindra klimakrisa. Historias største klimademonstrasjon,...

Klimakronene i årets Statsbudsjett

Demonstrasjonar verda over, klimabrøl og aukte klimamål i FN-tale og Granavolden-plattformen, har sett høge forventningar til auka pengebruk på klimatiltak, i neste års statsbudsjett.  Statsbudsjettet...
ANNONSE

MEIR OM Statsbudsjettet

MEST LESE