ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

Klimaaktivistar verda rundt: – Aktivisme fungerer, sjølv i Russland

Det er over to år sidan Greta Thunberg sette seg ned framfor den svenske riksdagen for første gong. Ho har inspirert tallause unge i...

Utan Eufrat: Den store vasskrigen

Denne teksten var med i skrivekonkurransen til Framtida.no, Magasinett og seksjon for bibliotekutvikling i Vestland fylkeskommune om «Miljøutfordringar i 2020», og er valt ut til å...

 «Klimakrisa vert arbeidarrørsla si viktigaste oppgåve dei neste åra»

Vi lever i ei verd, der klimagassutsleppa og menneska sitt fotavtrykk på jorda har nådd eit bristepunkt. Rovdrift på energiressursar og stadig aukande forbruk har...

Natur og ungdom: – Regjeringa lurer seg sjølv

– Regjeringa lurer seg sjølv viss dei meiner dei klarer å nå klimamåla, samtidig som dei ikkje vil kutta meir til neste år, seier...

Reknar med å bomma på klimamål utan fleire tiltak

– Klima- og miljøutfordringane er blant dei største oppgåvene me står overfor i vår tid. Endringar i klima, forureining og tap av natur påverkar helsa, livsgrunnlaget...

Issmelting på Grønland fører til høgaste havnivåstigning på 12.000 år

Studien som er publisert i tidsskriftet Nature, er den første som på svært grundig vis har rekonstruert tap av is på Grønland gjennom heile...

«Det er fleire sider til ei sak enn den grøne sida og den gale sida»

Dette innlegget var eit av dei beste som kom inn til skrivekonkurransen om miljøutfordringar anno 2020, arrangert av Framtida.no og Magasinett i samarbeid med...

Fem på fredag: Kor raskt kan Kina kvitte seg med kolet?

Denne teksten er henta og omsett, med velvilje frå Energi og klima. Kvar fredag presenterer redaksjonen i Energi og Klima fem internasjonale nyhendesaker frå veka...

Klimasøksmålet slepp Høgsterett-rekning

Klimasøksmålet har vore gjennom både Borgarting lagmannsrett og Oslo tingrett, men klimaorganisasjonane som stod bak søksmålet har anka begge dommane. Saka skal no avgjerast i i Høgsterett, der...

Ketil Solvik-Olsen (Frp) om klimastreikarar: – Streik gjerne på fritida

– I næringslivet treng me fleire som har kunnskap, ikkje folk som sit med plakatar på dagtid og ikkje går på jobb eller skule,...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE