ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

Greta (15) under klimatoppmøtet: – Forandringa kjem, anten de likar det eller ikkje

– Eg har lært at du er aldri for liten til å gjera ein forskjell. Viss nokre få barn kan få overskrifter verda over...

Dette er det viktigaste Noreg kan gjera i møte med klimarisiko

– Sjølv om verda når måla i Parisavtalen, vil klimaet halda fram å forandra seg i fleire tiår framover. Me må difor førebu oss...

Billegare på bussen i Hordaland til neste år

– Med budsjettvedtaket for 2019 legg fylkeskommunen opp til å vera ein pådrivar i arbeidet med å redusera klimagassutslepp. Det mest effektive klimatiltaket er...

Noreg fell fem plassar på miljørangering

Miljørangeringa Climate Change Performance Index (CCPI) baserer seg på kontinuerleg overvaking av klimapolitikken i land, og er eit konkret verktøy for å følgje opp...

David Attenborough: Bli med, og «Act now» for miljøet!

Frå scena under opninga av FN sin klimakonferanse i Katowice oppfordra den britiske kringkastaren og naturhistorikaren Sir David Attenborough ein konferansesal fullsett av nokre...

Kan vi håpe på eit ungdomsopprør?

Saka var først publisert hjå Energi og Klima.  Dei siste to åra har eg og forfattar Sigbjørn Mostue besøkt 70 norske skular og snakka med...

Derfor er klimatoppmøtet spesielt viktig i år

– Eg reiser på klimamøtet for å fremme unge sine stemmer i klimakampen. Det er vi som skal arve verda, men likevel blir vi...

Utsleppsgapet har blitt større

FNs miljøprogram UNEP la onsdag fram The Global Emissions Gap – ein årviss rapport som skildrar gapet mellom faktisk utsleppsutvikling og ei utsleppsutvikling som...

Frankrike: Macron vil stenge kjernekraftverk

Den franske presidenten la tysdag fram landet sin energiplan for dei neste ti åra. Der kom det fram at Macron vil gjere Frankrike mindre...

Australia: Storstreik for klimaet

15 år gamle Greta Thunberg skapte overskrifter verda over då ho streika frå skulen i førekant av det svenske valet. Kvar fredag stod pulten...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE