ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Innvandring

Tema: innvandring

Vert fellesskapskjensla vår svekka av auka innvandring?

Samfunnsvitarar har vore opptekne av å kartleggje kva verknadar eit veksande etniske mangfald har på velferdsstatar. Nokre meiner at auka innvandring bidrar til innovasjon,...

Innvandrarar har lågare løn

I september 2016 var gjennomsnittleg månadsløn for lønsmottakarar i Noreg 43.300 kroner. Innvandrarar hadde ei månadsløn på 38.000 kroner, melder Statistisk sentralbyrå , SSB. Det...

443 barn er forsvunne i Noreg

Heile 443 av 913 asylbarn som har fått mellombels opphald i Noreg har forsvunne, ifølgje ein ny rapport utarbeidd av NOAS, Redd Barna og...

– Fem integreringstiltak som fungerer

I år brukar regjeringa nesten 20 milliarder kroner til busetjing og integrering, og over 27.000 personar deltar i eit toårige introduksjonsprogram i kommunene. Forsking frå...

«Noreg har Europas strengaste asylpolitikk, og det gjer meg stolt!»

Emilie Hansen skreiv eit kjensleladd innlegg, der ho kritiserte UDI og var bekymra for «gutta sine.» Eg ynskjer i dette innlegget å fortelle fakta om...

«Før var eg stolt over landet mitt, no skjemst eg»

Mottaket har vore min andre heim i litt over eitt år no, der eg har fått mange vennar og kallenamn som abjieman (systera mi),...

Noreg med størst asylnedgang

Mens rekordstraumen av asylsøkjarar til europeiske land heldt fram i fjor, hadde Noreg den største nedgangen i heile Europa. Frp er svært fornøgd med...

Siktar mot draumejobbane

Onsdag i neste veke inviterer Bømlo vaksenopplæring til open dag. Dei vitjande vil mellom andre treffa Awet Hadish og Reham Alhindi. Den opne dagen blir...

Eldre menn er mest skeptiske

Kvar tredje nordmann meiner innvandrarar truar norsk kultur, mens over halvparten er ueinige i påstanden, ifølgje ei ny undersøking. Det er store forskjellar mellom kvinner...

– Folk kjem alltid til å flytta på seg

– Å kunne bevega seg fritt over grenser er eit privilegium ein vert fødd med, og som mange tek for gitt, seier Chibundu Onuzo. 26-åringen...
ANNONSE

MEIR OM Afrika

MEST LESE