ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Høgsterett

Tema: Høgsterett

Fosen-dommen: «43 200 000 sekund inn i eit bevist lovbrot»

Dette er eit meiningsinnlegg. Det gjev uttrykk for skribenten sine meiningar. Du kan òg bruke 720 000 minutt, 12.000 timar eller 500 dagar. For deg som...

Tapte klimasøksmålet: – Høgsterett sviktar dagens unge

– Høgsterett sviktar dagens unge når dei gir politikarane makt til å ta frå oss ei trygg framtid. No forventar eg at norsk ungdom...

Tapte klimasøksmålet i Høgsterett

Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte i 2016 den norske staten for tildelinga av ny oljeboring i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde. Organisasjonane meiner at oljeboringa...

Ny undersøking: Over halvparten seier nei til oljeleiting i Arktis

Berre 20 prosent er i mot at oljeleitinga i Arktis bør stoppast av omsyn til sårbar natur. Det viser ei spørjeundersøking gjennomført av Respons Analyse...

«Inhabil på grunn av samfunnsengasjement?»

Natur og Ungdom, Greenpeace og fleire andre norske miljøorganisasjonar saksøker staten for brot på grunnlova sin miljøparagraf. På fredag vart det kunngjort at tre...

Notoriske Ruth Bader Ginsburg: 25 år i høgsteretten

For 25 år sidan vart Ruth Bader Ginsburg den andre kvinna, av no totalt fire, som har vorte utnemnd til høgsterettsdommar i USA. Det var...

Høgsterett avviser klimaanken

Oslo tingrett avviste i januar i år kravet frå organisasjonane om at vedtaket om boring i Barentshavet skulle kjennast ugyldig. Sidan har Natur og Ungdom...

Høgsterett skjerpa straffa for spreiing av nakenbilete

Høgsterett skjerpa dermed straffa. Då saka blei behandla i Borgarting lagmannsrett, blei mannen dømt til 120 dagars fengsel – rundt fire månader. – Ved utmålinga...

Juks anka til Høgsterett

Som Studvest tidligare har skrive, om vart tidligare UiB-student Martin Seglen Baadshaug (26) frikjent for fusk i lagmannsretten rett før jul. No melder regjeringsadvokaten at...

Jubileumsåret 2015

– Gjennom året vil vi både gi historiske tilbakeblikk, peike framover, og ikkje minst fremme diskusjon og debatt om kulturen og Kulturrådets samfunnsrolle og...
ANNONSE

MEIR OM Agnar Mykle

MEST LESE