Høgsterett skal avgjere grensene for cannabis i blodet før det blir rekna som ruskøyring

Ei kvinne i 40-åra vart i april dømd etter å ha fått påvist promille då ho køyrde med cannabis i blodet. No skal Høgsterett avgjere om køyringa var ulovleg.

Nynorsk Pressekontor
Publisert
Oppdatert 02.08.2023 09:08

Kvinna vart først frifunnen i tingretten, men då dommen vart anka av påtalemakta, vart ho dømd i Agder lagmannsrett. No skal Høgsterett avgjere om promillen til kvinna var ulovleg eller ikkje.

– Eg er tilfreds med at Høgsterett vil sjå på denne saka, der ein gjennom år har domfelt klinisk edrue personar for å køyre med cannabispromille, seier forsvararen til kvinna, Anne Kristine Bohinen, til NTB.

Fekk påvist promille

Bakgrunnen er at kvinna fekk påvist promille medan ho var påverka av THC, eit verkestoff i cannabis, tilsvarande ein alkoholpromille på over 0,2. Cannabisen var skriven ut som medisinsk cannabis og dermed innteken på lovleg vis.
Retten meinte at dokumentasjonen ho hadde på medisinen, ikkje var god nok, og at ho hadde brote forskrift om faste grenser for køyring med rusmiddel i trafikken.

– Det er lite eigna å samanlikne promille frå cannabis med promille frå alkohol. Alkoholen går mykje raskare ut av kroppen, medan promillen frå cannabis vil bli hengjande igjen mykje lengre. Dette fordi cannabis hopar seg opp i feittvevet til kroppen utan at ein dermed er påverka, den såkalla «akkumuleringseffekten», seier advokaten.

– Har prega mange

Ho vil ikkje føre saka sjølv for Høgsterett, men ønskjer å overføre saka til advokat Frode Sulland.

– Dette er sjølvsagt ei sak som har vore tung for klienten min, men det viktigaste her er at dette spørsmålet har prega mange menneske i ei årrekkje. Generelt har dei vorte urettferdig behandla, seier Bohinen.

Saka er enno ikkje dagsett i Høgsterett.


Illustrasjonsfoto: Thought Catalog/Unsplash