ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Høgare utdanning

Tema: Høgare utdanning

Professor fekk nei frå univers- iteta

– To land i verda har nekta å opna universitetsdørene for meg. Det eine var Sør-Afrika då eg forsvara Nelson Mandela, det andre er...

Krev studie- poeng for frivilligheit

– Vi er veldig glad for at studentpolitikarane har plukka opp dette forslaget. Eg har sett over resolusjonen frå Studentparlamentet, og det virkar som...

Distrikta taper i kampen om nyutdanna

Kompetansearbeidsplassutvalet la tidlegare denne månaden fram forslag til regjeringa for korleis ein best mogleg kan spreie kunnskapsintensive arbeidsplassar utover landet. – Vi burde sjå om...

Studentar med låg sjølvtillit

På sju av ti punkt er UiO-studentane meir kritiske til eigne evner enn arbeidsgjevarane. Mest kritiske er dei til sine munnlege kommunikasjonsevner og bransje-...

Dette førte ungdom ut i gatene

– Ungdommar er allereie engasjerte. Utfordringa er å få tak i dei, seier Merima Maja Brkic (29), som er rådgjevar for Storbritannia sin statsminister...

Manglar munnleg trening

– Utfordringa til mange studentar ligg i det å bryte «lydmuren», altså å tore å snakke høgt framfor ei gruppe menneske, seier Rigmor Mogård,...

Trainee også for humanistar

Årets trainee-stillingar famnar vidt, frå Aker Solutions til Bergen kommune, og Trainee Vest vil utfordre fleire studentar til å tenke utradisjonelt. Eivind Olsvik, prosjektleiar for...

Ein av tre slit økonomisk

Delen studentar med sårbar økonomi er tre gonger så høy som i resten av folkesetnaden. Det kjem fram i helse- og trivselsundersøkinga til studentane som...

– Øydelegg idyllen i bygardane

– Folk kjem heim i halv tretida. Vi vaknar til hoiing, skriking og diskusjonar om ein skal gå på nachspiel. Heile nabolaget får med...

– For dårleg rådgjeving

Ungdommens fylkesting i Hordaland går inn for strengare krav til rådgjevinga elevane får. – Nokre får den hjelpa dei treng, men diverre ikkje alle. Rådgjevinga...
ANNONSE

MEIR OM Fråfall i vidaregåande

MEST LESE