ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Hjernen

Tema: Hjernen

Hedvig (22) tenkjer i ord og lydar – ikkje i bilete

Denne saka stod først publisert hos Framtida Junior. Der kan du òg lese om Helena (11) som har fire gekkoar heime og om ukrainske...

Ny font hjelper deg med å hugse kva du les

Slit du med at det du les litt for ofte er gløymd kort tid etter? Du er ikkje den einaste. Forsking tyder på at...

Psykopatar har kjensler. Kan dei lære seg å bruke dei?

Psykopatar har lenge vorte funne fascinerande. Namna på berømte psykopatar, som Jeffrey Dahmer og Ted Bundy, framkallar ein sjukleg nyfikne. Brotsverka desse mennene har...

Dei som får gys av musikk har sterkare kjensler enn andre

Har du merka at kroppen endrar seg når du høyrer enkelte songar? For somme er det slik at dei pustar saman med songen, hjarteslaga...

Fyllekuler i tenåra kan skade hjernen

Drikkinga påverkar område som er viktige for hugs og sjølvkontroll., skriv Forskning.no. Det kan påverke alt frå sjølvkontroll og hugs til om vi vel å...

Denne humla er smartare enn du trur

Korleis er det å vere ei humle? Kan humler lære frå kvarandre? Og har humlehjernen likskap til vår eigen hjerne? For å svare på...

Elon Musk startar nytt selskap for å koble hjernen til ei datamaskin

Elon Musk har starta selskapet Neuralink for å utvikle ny teknologi som koplar datamaskiner til hjernen, skriv Wall Street Journal. – Over tid kjem vi...

Med hjerne på hjernen

– I teaterstykket Inkognito uttalar psykiateren Martha at «Det er så innihelvetes mykje vi ikkje veit!» Det stemmer, men samtidig veit vi svært mykje meir...

Kan ei fluge føle?

Bevisstheita vår, opplevinga vi har av omverda og oss sjølve, er i hovudsak eit resultat av biologiske prosessar i hjernen. Sidan menneskehjernen er eit...

Mindre hippocampus – meir stress

Nivået ditt av stress, angst og depresjon kan ha samanheng med størrelsen på hippocampus i hjernen, meiner forskarar – Det vi fann, var at dei...

Dette gjev best læring

Handskrivne notat gir betre læringseffekt enn å bruke PC-tastatur, meiner to NTNU-forskarar. Men det spelar liten rolle om ein brukar blyant eller digital penn. Hjerneforskarane...

Er du trøytt, skuld på genene

Aftenposten skriv om gen og mutasjonen som kan påverka døgnrytmen din, og kor mykje søvn du eigentleg treng. Med døme som Margaret Thatcher, Napoleon...
ANNONSE

MEIR OM Forsking

MEST LESE