ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Helsestasjon

Tema: helsestasjon

Tenåringsgutar skyr unna helsestasjonar for ungdom

Det viser ei oversikt frå NRK , som viser delen gutar og jenter som er innom helsestasjon for ungdom, for kvart av åra på ungdomsskulen og...

Ungdom i små kommunar manglar helsestasjon

Helsestasjon for ungdom (HFU) skal vere eit lågterskeltilbod der ungdommar mellom anna kan stille spørsmål om fysisk og psykisk helse, eller få prevensjonsrettleiing. Tilbodet...

Talet på gutar som oppsøkte helsestasjonen dobla seg da dei opna eigen helsestasjon for gutar

– Det er ei typisk guttegreie. Mange av gutane hadde gått lenge med problema sine, og det hadde blitt verre enn det hadde behøvd å vere, seier...

– Ungdom fortener ein eigen helsestasjon

– Ungdom treng ein helsestasjon, der dei møter folk dei kjenner seg trygge på, og som dei kan kome tilbake til. Slik helsa Tore Holte...

Fryktar skulehelse-pengar forsvinn til asfalt

– Eg er redd generasjonskontrakten kan bli svekt. Ungdom treng hjelp i ei sårbar fase av livet, sier Rahman Chaudhry, leiar i Elevorganisasjonen (EO). Han...

Regjeringa vil la helsestasjonane behandle barn for psykiske plager

– Helsesektoren spelar ein viktig rolle, men mange av verkemidla ligg i andre sektorar. Derfor vil regjeringa arbeide for at psykisk helse skal bli...

KrF: – Historisk øyremerking

I budsjettforliket mellom dei fire ikkje-sosialistiske parti var det semje om å løyva 300 millionar kroner til stillingar i skulehelsetenesta og helsestasjonane neste år. No...

Fleire helsesøstrer i kommunane

Talet på årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta har auka, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Det inkluderer legar og fysioterapeutar, men auken er størst...
ANNONSE

MEIR OM folkehelse

MEST LESE