ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Greta Thunberg

Tema: Greta Thunberg

Greta Thunberg boren bort saman med andre Fosen-aktivistar

Fosen-aksjonen veks dag for dag, og onsdag sperra aksjonistane inngangane til Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Næringsdepartementet. – Vi har sagt at...

Forskarar slår fast Greta-effekt

Sidan 2017 har forskarar frå NTNU late nær 3.000 ungdommar frå 17–20 år fortelje fritt kva dei meiner er viktig i det norske samfunnet,...

Bokmelding: Klimaboka fortener terningkast høgare enn seks

I Klimaboka har Greta Thunberg samla kunnskap frå over hundre personar med spisskompetanse på ulike sider av klimakrisa. Kvar ekspert har fått nokre få...

The Handmaid’s Tale-forfattar, WHO-sjef og stjerneforskar bidreg i Greta si nye bok

Til hausten gjev Greta Thunberg ut ei handbok for korleis ein skal takle dei økologiske krisene i verda. The Climate Book skal ha som mål å...

Skulestreik for klima for første gong sidan samfunnet opna

– Når barn og unge reiser seg i protest mot framleis øydelegging av kloden fordi vaksenpolitikarane har sove i timen, så meiner eg at...

26 klimafilmar å sjå etter Don’t Look Up

– Kvifor er ikkje folk livredde? Kva må me seie? Kva må me gjere? Orda kjem frå Dr. Randall Mindy i den store Hollywood-filmen Don’t Look...

Denne frosken er kalla opp etter Greta Thunberg

Denne saka var først publisert på Framtida Junior. Der kan du også lesa korleis ein er ein god antirasist. Den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg må...

«Eg ynskjer meg ein meir nyansert bodskap frå Greta Thunberg»

Innlegget var først publisert på Jeune.no og er gjeve att med velvilje. Kanskje har eg vorte gamal og konservativ sidan sist gong eg streika for klimaet,...

Nesten 1 million har skrive under på Greta sine klimakrav for COP26

– Millionar vil lide medan planeten vår vert øydelagd – ei skremmande framtid vil verte skapt, eller unngått, av avgjerslene de tek. De har...

Greta Thunberg kritiserer verdsleiarane for å snakke «bla bla bla»

– Det finst ingen Planet B. Det finst ingen Planet Bla.. bla bla bla.. bla bla bla. På ein klimakonferanse for ungdom kritiserte aktivist Greta Thunberg...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE