ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Gode eksamenssvar

Tema: Gode eksamenssvar

Naturalistiske trekk i «Hellemyrsfolket»

Utdraget i vedlegget er henta frå romanserien «Hellemyrsfolket», som vart skrive av Amalie Skram og gjeve ut i 1887. I naturalismen fann ein gjerne ei...

Kortsvar om utdrag frå Hellemyrsfolket

Hellemyrfolket er ein romanserie av Amalie Skram frå andre helvta av 1800-talet. Han plasserer seg i naturalismen mellom anna ved å taka opp tabuprega...

Hellemyrsfolket – eit naturalistisk verk

Hellemyrsfolket av Amalie Skram inneheld fleire naturalistiske trekk. Allereie i eit utdrag frå opningskapittelet i andre bind, To venner (1887), kjem dette tydeleg fram. I...

Tolking av Ei raud, raud rose og Gressholmen

Ei raud, raud rose er eit dikt skrive av Robert Burns i 1794, og vert ofte trekt fram som eit døme på tidleg romantisk...

Eksamenstips frå dei som skreiv beste norskeksamen

Alle tre fekk karakteren seks i hovudstilane sine på norskeksamen på vidaregåande skole. Og alle tre vann pris for beste oppgåvetekst, kåra av Oos' legat. Her gir...

Samanlikning av Tung tids tale og Vuggevise – samhald i ulike tider

Del B – Langsvarsoppgåve Oppgåve 1 Samanlikning av Tung tids tale og Vuggevise – samhald i ulike tider ”Det hjelper da litt, nokre få forfrosne, at du...

«Takk, kjære Ivar» – ein analyse på mitt hjartespråk

”Takk, kjære Ivar” er ein tale av 23 år gamle Thea Idsøe. Den blei heldt 6.desember 2013 i samanheng med det offisielle Språkåret sitt...

Språket si maktesløyse

Del B – Langsvarsoppgåve Oppgåve 2 Språket si maktesløyse Her kjem ein påstand. Språk er viktig for identitet. Språk er viktig for min identitet. Som nynorskbrukar er...

Modernistiske trekk i diktet Autobahn

Del A – Kortsvarsoppgåve Modernistiske trekk i diktet Autobahn ”All fart er flukt. Hva flykter du fra.” Autobahn av Rolf Jacobsen (1907-1994) vart utgitt som ein del...

Modernistiske trekk i «Autobahn»

Del A – Kortsvarsoppgåve Modernistiske trekk i «Autobahn» av Rolf Jacobsen (1975) Etter 1960-åra blei det i Noreg skrive lite modernistisk lyrikk, men typisk for det...
ANNONSE

MEIR OM Gode eksamenssvar

MEST LESE