ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Glokalt klimaval

Tema: Glokalt klimaval

Kommunevalet viktig for klima

 – Kommunane er svært viktige for at vi skal nå klimamåla våre, seier kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner (H), når Framtida.no spør kva rolle...

Landet i vasskorpa

– Me er eitt folk i Vanuatu; me er ein nasjon. Me vil sjølvsagt ikkje at det skal skje noko vondt på dei andre...

– Det grøne skiftet er eit luftslott

Amram Hadida er leiar for verkstadklubben ved Kværner Stord. Medlemmane hans har vore med på å bygga og setja saman flest av plattformane på...

Vil ha klimarekneskap i kommunane

Vi spurde ungdomskandiatane til partia kva som er den største utfordringa knytt til klima i Sogn og Fjordane. Engebøsaka kjem høgt opp på lista...

– Landbruket øydelegg jordsmonnet

Innlegget var først publisert hjå Norsk Landbrukssamvirke. På forsommaren deltok eg som innleiar på verdskongressen for berekraftig framtid i California. Verdas fremste berekraftstenkjarar møttest her for...

– Kan bli dyrt med berre nye ferjer

– No må regjeringa kjenne si besøkelsestid og satse på neste generasjon ferjer. Ved neste anbodsutlysing bør det vere absolutte krav om hybrid- og...

Ordførarar samlar seg bak klimaopprop

I forkant av klimatoppmøtet i Paris 2015 har ordføraren i Hurdal teke intiativ til eit opprop for auka klimamedvite i norske kommunar. Hurdal kommune...

– Batteriferjer er eit kinderegg

Av dei totalt 180 ferjene som kryssar norske fjordar, vil det løna seg å skifta ut 84 av ferjene til batteridrift og 43 ferjer...

– Må køyra knall-hardt på miljøkrav

Låg oljepris og nedgangen i oljebransjen har ført til at 36.357 jobbar er varsla kutta, ifølgje ferske Nav-tal. Dette er betydeleg høgare enn tidlegare...

– Må gjera noko med overfloden av fossilbilar

Kommune- og fylkesvalet nærmar seg. Vi spurde ungdomskandidatane i dei ulike partia kva som er den største utfordringa knytt til klimaendringane i Rogaland og...
ANNONSE

MEIR OM Glokalt klimaval

MEST LESE