ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Forsvaret

Tema: Forsvaret

Forbyr transkjønna i militæret

I tre Twitter-meldingar forklarer den amerikanske presidenten at han har snakka med generalane sine, og at det ikkje vil vere aktuelt å la transkjønna...

Årets nynorsk-general

– Eg har ein posisjon der eg kan fortelje staben kva eg vil ha. I militæret er det jo slik at når sjefen først...

Kvinner trivst med førstegongsteneste

Ni av ti jenter fødde i 1997, kullet som avtener allmenn verneplikt, anbefaler førstegongstenesta til andre jenter, sjølv om éin av seks opplever mobbing. Det...

Flest kvinner held ut i verneplikta

– Det viser seg at jentene står betre i førstegongstenesta enn gutane. Det vil eg kalle ein god lærdom, seier orlogskaptein Per-Thomas Bøe, som...

Heimevernet skal kutta 7.000 soldatar

Heimevernet førebur eit kutt frå 42.000 til 35.000 soldatar i områdestrukturen. Dette skjer parallelt med at den einaste militærbasen i landsdelen, Kjevik utanfor Kristiansand,...

«Illegale» aviser for Heimevernet

Saka var først publisert i Vikebladet Vestposten.  «Styrk Heimevernet» er ein nasjonal kampanje som jobbar mot kutt i Heimevernet. For få år sidan var det...

Opnar for transkjønna

Til no har ikkje transkjønna hatt moglegheita til å vera med i det amerikanske forsvaret, og dei som allereie er i forsvaret og endrar...

Befal mobbar eigne soldatar

Heile 40 prosent av kvinnene og 20 prosent av mennene i førstegongstenesta oppgir at dei er blitt mobba i militæret.  Befalet står bak 20 prosent...

Seier nei til norske flyangrep

Av 1.001 spurde svarar 50 prosent at dei er negative til at Noreg skal bidra med flyangrep. 30 prosent er positive, mens 20 prosent...

Her spring ungdommen raskast

I alt 5424 norske ungdommar søkte i år om å få kome inn på Forsvaret sine leiarutdanningar. 22,9 prosent av desse var kvinner. Begge deler...
ANNONSE

MEIR OM Forsvaret

MEST LESE