Forsvarssjefen trur ikkje det er fare for krig i Noreg

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen vil ikkje gå så langt som den svenske kollegaen sin, som meiner svenskane må førebu seg på krig. Nordmenn bør ikkje bekymre seg, meiner han.

NPK-NTB
Publisert

Sveriges forsvarssjef bad nyleg svenskane mentalt førebu seg på krig. Samtidig meiner E-tenesta at Noreg må førebu seg på ein militær trussel frå Russland.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen seier til NRK at det er nødvendig for Noreg å styrkje sitt eige forsvar, men understrekar likevel at nordmenn ikkje bør uroe seg.

– Folk bør vere bekymra for utviklinga i verda, men ikkje for at det skal bli krig i Noreg dei næraste åra. Men å ha eit beredskapslager heime for eit par dagar er alltid ein god idé, uansett, seier han.

Er du uroa for krig i Noreg?

Er du uroa for krig i Noreg?

Ja, veldig3
Ja, litt8
Nei18
Veit ikkje1
Svar totalt: 30

 

– Stå saman

Kristoffersen heldt måndag kveld eit foredrag på Akershus festning i regi av Oslo Militære Samfund. I foredraget kom han inn på tryggingssituasjonen, organiseringa og utviklinga av Forsvaret og Nato.

Kristoffersen sa i foredraget at krigen i Ukraina kjem til å prege oss i mange år framover. Han oppmoda nordmenn om å behalde roa, stå saman og framleis støtte Ukraina.

Han understrekar at Noreg vil halde fram med å støtte det krigsherja landet også etter slutten av krigen. Det vil nemleg ta tid å byggje opp landet som ein sjølvstendig og demokratisk stat.

Ukraina vil prege oss

– At Ukraina vil prege oss alle her i salen dei neste 10–15 åra, er ikkje usannsynleg, meiner Kristoffersen, som til NRK seier at Vesten burde ha involvert seg i større grad tidlegare.

– Etter 2014 byrja vestlege land å støtte Ukraina. Men hadde vi gjort endå meir hadde terskelen for å invadere Ukraina kanskje vore større. Det er lett å vere etterpåklok, men eit forsvar skal først og fremst forhindre krig, og eit sterkt forsvar er ein god garanti for å ikkje få krig, understrekar Kristoffersen.