ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Forbrukarrådet

Tema: Forbrukarrådet

Nordmenn synest det er for dyrt å reparera – Forbrukarrådet etterlyser tiltak

I ei spørjeundersøking Forbrukarrådet gjennomførte før sommarferien kom det fram at eit stort fleirtal av forbrukarane ønskjer at det skal vera mogleg å reparera...
bytting av julegåver

I år gjeld andre bytetips for julegåver

Kvart år byter nordmenn julegåver for millionar av kroner. Vanlegvis er folk kjappe til komme seg til butikken for å byte plagg eller sko i...

Forbrukarrådetåtvarar TikTok-stjerner mot gåve-konkurransar

Forbrukarrådet har sendt brev til fleire av Noregs største stjerner på plattforma TikTok der dei ber dei om å slutte med konkurransar der følgjarane...

Norske mobilkundar betaler mest, men får minst data

Ifølgje Forbrukarrådets ferske gjennomgang av mobilmarknaden i dei nordiske landa, betaler svenske og danske mobiltelefonkundar vesentleg mindre for data enn norske kundar, skriv Aftenposten. Norske mobilkundar...

Forbrukarrådet: Nordmenn betaler for manglande mobilkonkurranse

Medan danske mobilkundar får 50 gigabyte (GB) for 300 norske kroner i månaden, får svenskane 15 GB. Norske mobilkundar må nøye seg med datapakkar...

Unge bekymrar seg for det dei deler på nett

Seks av ti unge les ikkje personvernerklæringa før dei tar i bruk nye sosiale medium, viser ei ny undersøking. Den viktigaste årsaka er at...

– Facebook og Google manipulerer til å dele personleg informasjon

– Selskapa manipulerer brukarane til å dele informasjon om seg sjølve. Dette er respektlaust overfor eigne brukarar, og etter vår meining i strid med...

Lasta ned filmar ulovleg? Ikkje svar om du får brev i posten

I ei pressemelding frå Forbrukarrådet blir det vist til eit brev med ein avsendar som omtalar seg sjølv som advokatfirmaet Hengeler & Latham. I...

Blir du lurt av snikreklame på sosiale medium?

Ei undersøking frå Forbrukarrådet viser at unge har vanskeleg for å avsløre det når dei blir utsette for reklame på sosiale medium som Facebook,...

Strammar inn på telefonsal

Mange forbrukarar blir oppringde av telefonseljarar trass i at dei har reservert seg mot telefonsal, og folk som tek kontakt om dette toppar klagestatistikken...
ANNONSE

MEIR OM Forbrukarrådet

MEST LESE