ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Folkehelseinstituttet

Tema: Folkehelseinstituttet

Gonoré spreidde seg kraftig i 2022 – held fram i 2023

Gonoré-smitten auka mykje dei siste ti åra før pandemien, særleg blant menn som har sex med menn. Koronaen sette ein effektiv brems på spreiinga,...

Kan bli slutt på eitt års sex-karantene for homofile blodgjevarar

Helse- og omsorgsdepartementet ber Helsedirektoratet vurdere endringar i karantenereglane for blodgivning for menn som har sex med menn. Det betyr at det kan gå...

Undersøking: Sosiale medium er ikkje berre tidsfordriv for unge

I undersøkinga har Folkehelseinstituttet (FHI) spurt 3.700 elevar i vidaregåande skule om sosiale medium og online gaming. – Elevane svarer at sosiale medium er ein viktig sosial...

No kan fleire teste seg ut av koronakarantene

Regjeringa kunngjorde tidlegare denne veka sentrale endringar i tiltaksregimet i Noreg, og frå i dag (onsdag) blir smittekarantenen på ti døgn erstatta med dagleg...

Professor meiner massetesting av elevar kan føre til auka smitte

Planen til styresmaktene er at alle elevar og tilsette i skular og barnehagar i Noreg skal ta ein hurtigtest før første skule-/barnehagedag. Men professor Elling...

FHI-rapport: Unge har ikkje like god livskvalitet som andre i Noreg

Dei unge oppgir òg oftare at dei er einsame (25 prosent), at dei opplever lite glede (nær 30 prosent), og fleire unge vaksne enn...

FHI om svensk Moderna-stopp: Unge menn bør vurdere å ta Pfizer-vaksinen

Myokarditt (hjartemuskelbetennelse) er ein sjeldan biverknad etter mRNA-vaksinar. Biverknaden blir sett særleg hos gutar og unge menn og i hovudsak etter andre dose. FHI skriv...

Undersøkjer menstruasjonsforstyrringar etter koronavaksine

Fleire kvinner har meldt om menstruasjonsforstyrringar etter å ha fått koronavaksine. – Førebels veit vi ikkje sikkert om menstruasjonsforstyrringar eller underlivsblødingar etter overgangsalderen opptrer hyppigare...

Barn frå 12 til 15 år får tilbod om éin dose med koronavaksine

Folkehelseinstituttet har brukt sommaren på å vurdere om barn og unge skal tilbydast koronavaksine. Dei har tilrådd regjeringa å tilby årskulla i ungdomsskulen fødd...

FHI ber unge laste ned Smittestopp-appen

Så langt har éin million nordmenn lasta ned appen. No ønskjer FHI at fleire unge skal ta appen i bruk, mellom anna fordi smitten no er...
ANNONSE

MEIR OM Korona

MEST LESE