Framsida Tema FN

Tema: FN

120 slag for rettferd

I dag er det den internasjonale dagen for sosial rettferd. FN har laga over 100 slike dagar for å sette fokus på viktige tema...

200 land vil ha nullutslepp av mikroplast

Miljøvernministrar frå dei fleste landa i verda var samla i regi av SN i Nairobi for å bli einige om vegen vidare mot forureining...

– Alle elevar burde bli feministar

– Min eigen definisjon av ein feminist er ein mann eller ei kvinne som seier, «Ja, det er eit problem med kjønn slik det...

USA og Kina sluttar seg til klimaavtalen

Barack Obama og Xi Jinping, presidentane i USA og Kina, har i dag gjort det kjent at dei to landa formelt sluttar seg til...

No skal FN hindra diskriminering av kjønnsidentitet og seksualitet

Det er FNs Menneskerettsråd som har stemt fram avgjersla om å utnemna ei uavhengig ekspert som skal observera og rapportera om diskriminering basert på...

FN: Over 65 millionar menneske på flukt

Kvart 113. menneske på jorda er på flukt. Halvparten av desse er barn. Dette går fram av årsrapporten for 2015 frå FNs flyktningbyrå, UNHCR, som vart...

Med konstant uro i kroppen

– Sway, sway. Dei norske hjelpearbeidarane bruker det vesle dei kan av arabisk der dei står i mørkret og tek i mot flyktningar som kjem...

FN: Et denne i 2016

Menneska har ete belgvekstar i tusenvis av år. No skal merksemda rundt denne næringsbomba aukast.  Belgfrukter er ein del av erteblomstfamilien. Kjente vekstar er bønner,...

Optimistisk FN-rapport om klimautslepp

Det er framleis mogleg å nå det globale togradarsmålet, og utsleppa per verdsborgar vil bli reduserte med 8 prosent innan ti år, konkluderer ein...

– Etter 70 år må FN reformerast

Maktfordelinga i Tryggleiksrådet er det mest opplagte eksempelet på behovet for reform, ifølgje FN-Sambandet. Dei meiner vetoretten til dei fem faste medlemmene ikkje speglar...
ANNONSE

MEIR OM FN

MEST LESE