ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema FN

Tema: FN

Sårbare land krev global skatt for å betala for klimaskadane

Ifølgje The Guardian har nokre av dei mest sårbare landa i verda førebudd eit skriv som dei vil diskutera denne veka under FN si...

FN mistenkjer folkemord og etnisk reinsing i Etiopia

I ein ny rapport frå FN kjem det fram at Etiopia truleg driv med folkemord og etnisk reinsing i Tigray-regionen. Tigray er ein region nord...

Vanessa (25): – Dei som vert påverka mest, er dei som er minst ansvarlege

– Me har sett mykje mot når det kjem til krigen i Ukraina. Det er opprivande å sjå kva som har skjedd der og...

Ny klimarapport: – Klimakatastrofen rykkjer nærare

Han kom med åtvaringa onsdag då Meteorologiorganisasjon i verda (WMO) la fram ein ny klimarapport. – Vi må få slutt på forureininga frå fossil energi og...

Utviklingsminister om abortinnskrenking: – Abort må me tørre å stå opp for

– Det var interessant å høyre om korleis kvinner faktisk har det i verda, og kor få som eigentleg kan ta abort på trygge...

Oljeindustri-kritikk vart fjerna frå klimarapporten til politikarane

I starten av april vart den tredje delrapporten frå FNs klimapanel offentleggjort. Han tok føre seg mogelegheitene for å løyse klimakrisa. I løpet av dei...

Espen Barth Eide forsvarer dyre klimatiltak – Frp kallar det symbolpolitikk

I den nye rapporten sin skriv FNs klimapanel (IPCC) at det er mogleg å halvere dei globale utsleppa av klimagassar frå 2019 til 2030...

Ny rapport: Over 3 milliardar menneske sårbare for klimaendringar

Medan auga i verda er retta mot krigen som rasar i Ukraina, vart rapporten presentert måndag. Han handlar om konsekvensane av klimaendringane og kva...

Ny rapport: fleire katastrofebrannar i framtida

Australia 2020: Eit branninferno har råka landet «down under» sidan september året før. Meir enn ein milliard dyr og minst 33 menneske har mista...

«Utbrent, utarma og underernært – eit matsystem i krise»

Dette er eit meiningsinnlegg, og gjev uttrykk for skribenten sine haldningar.  Matkrisa. Vi ser stadig vekk døme på svakheitene i matsystema våre. Du hugsar kanskje...
ANNONSE

MEIR OM mattryggleik

MEST LESE