ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Energi

Tema: Energi

Dette meiner nordmenn bør gjerast med klimaendringane

Nordmenn flest er svært positive til at staten grip inn for å redusere skadar som har kome som resultatet av klimaendringar. Men mange meiner...

Sol slår ut kol: – Vil få store konsekvensar

Berre den siste månaden har India droppa planane om byggja 14 svære kolkraftverk. Fallande prisar på solceller er årsaka, melder den britiske avisa The...

Biodrivstoff er ikkje svaret

I si tid var den fremste forkjemparen for biodrivstoff klimaalarmisten Al Gore. Det er lenge sidan han snudde. I 2011 vedgjekk han at det var...

For få jobbar innan fornybar energi

Kevin Johnsen (25) er den einaste på lesesalen som har fått relevant jobb etter å ha fullført ein mastergrad i fornybar energi ved Universitetet...

Fiskebæsj får fart på kumøkk-gassen

Norske gardar har potensial til å utnytte dyregjødsel til å produsere berekraftig biogass, noko som i fleire land i Europa i dag blir gjort...

No byggjer vi meir vindkraft enn Sverige

Vass- og vindkraftverk som til saman vil produsere 4,7 TWh fornybar straum i året var under bygging i Noreg ved utgangen av andre kvartal....

2015 var eit rekordår for fornybar energi

I tillegg er det aldri investert så mykje pengar i fornybar energi som i fjor, skriv The Guardian. I fjor auka investeringa i rein...

Kolforureining drep 23.000 årleg

Rapporten beviser for første gong at forureining frå europeiske kolkraftverk gjer borgarar i naboland dødeleg sjuke, skriv dei fire organisasjonane som står bak undersøkinga....

Denne skulen har eige forskingshus

Saka var først publisert i Avisa Nordhordland.  Sjølv om framtida nett no er uviss for Austrheim vidaregåande, er rektor Kjersti Haugland klar på at onsdag...

Veit ikkje kor mykje kol Kina bruker

Med over ein fjerdedel av dei globale utsleppa på si kappe, er Kina det landet i verda som slepp ut mest CO2. Størsteparten kjem...
ANNONSE

MEIR OM Energi

MEST LESE