ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Elbil

Tema: Elbil

NAF vil ha utvida elbilfordelar for folk på bygda

Om tre år skal det etter planen bli slutt på avgiftsfordelane ved å kjøpa elbil. Det er svært uheldig for folk i distriktet, meiner...

MDG vil gi bygdefolk sponsa elbil

Pengane skal blir tilbodne folk med dårleg råd som bur i område der kollektivløysingane er dårlege, opplyser MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson til Dagsavisen. – Både...

Elbilen er eit stadig billigare klimatiltak

Etaten har rekna på kva det vil koste å fase elbilar inn i personbilparken fram mot 2030. Analysen viser at den gjennomsnittlege tiltakskostnaden ligg på...

Vil slutta med gratis ferje for elbilar

Fylkespolitikarar i Hordaland tek til orde for at elbilistar skal måtte betale når dei tek fylkesvegferjer. Frå nyttår kan det dermed vere slutt på gratis...

Taper stort på elbilbruk

Saka var først publisert i Bømlo-Nytt. Bompengeringen i Bergen går glipp av flest bompengeinntekter i fylket på grunn av utstrekt elbilbruk mellom bilistane. Om lag...

Bygde lynrask elbil

Saka var først i Kvinnheringen Kjeka er ein av 50 studentar i elevorganisasjonen Revolve NTNU som det siste året har jobba dag og natt for...

50.000 elbilar i Noreg

Stortingets klimaforlik inneber at elbilar skal ha særfordelar fram til 2017 – eller til det var elbilar 50.000 bilar på norske vegar. I dag passerer...

– Slepp berre ut nøgde passasjerar

Denne veka sender Boreal Transport landets to første heil-elektriske bussar ut i ordinær rutetrafikk mellom Stavanger og Sandnes. – Elbil har blitt ein suksess i...

Elbilar held på momsfritak

– Vi har sagt at elbilfordelane skal liggje fast ut 2017. Det vi ser på no, er kva vi gjer etter 2017, både når...

Kan snart fjerne elbilfordelar

I byrjinga av mars skal regjeringspartia Høgre og Framstegspartiet saman med støttepartia Kristeleg Folkeparti og Venstre forhandle om alle bil- og drivstoffavgifter. – Vi skal...
ANNONSE

MEIR OM Elbil

MEST LESE