Den forventa teknologiutviklinga gjer elbilen til eit stadig rimelegare klimatiltak, viser ein fersk analyse frå Miljødirektoratet.

NPK-NTB
NPK-NTB

Etaten har rekna på kva det vil koste å fase elbilar inn i personbilparken fram mot 2030.

Analysen viser at den gjennomsnittlege tiltakskostnaden ligg på mellom 600 og 1.100 kroner per tonn CO2 for tiltak som reduserer utsleppa i perioden 2021– 2030 med 7– 12 millionar tonn.

– Den forventa teknologiske utviklinga gjer at dette ikkje er dyrare enn andre klimatiltak vi har greidd ut i transportsektoren, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Tiltakskosten viser kva eit tiltak for å kutte i utsleppa kostar og er eit nyttig verktøy for å finne ut kva for klimatiltak som gir størst utsleppskutt per krone. (©NPK)

LES OGSÅ: Ingen kjøper like mange elbilar som nordmenn

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.12

LES OGSÅ

ANNONSE