ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Eksamen

Tema: Eksamen

As long as you love tentamen

  Skular i Ålesund har flytta ein tentamen for at elevane skal få gå på konsert med Justin Bieber. Dette har naturlig nok blitt kritisert...

– Elskar flytting av tentamen

 – Love this, skriv Justin Bieber om tentamensflyttinga i Ålesund, via sin eigen Twitter-konto. Tysdag såg skulane i Ålesund seg nøydde til å flytte norsktentamen...

– Meir enn berre ein bokstav

I første rekkje ønskjer studentparlamentet at studentane ved HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag) skal få automatisk grunngjeving av karakterar ved stryk, bachelor- og masteroppgåve og...

– For mange privatistar

Det er for mange privatistar i vidaregåande skule, og Utdanningsdirektoratet vil derfor rydde opp i privatistordninga. Direktoratet foreslår ei tredobling av prisane og ei...

Difor får Alexander betre karakterar

Silje Kvalbein hadde arbeidd på vidaregåande skule og var svært merksam på utfordringane rundt karaktersetjing. Då ho og Iselin Fardal skulle skriva masteroppgåve i...

Fullfører ikkje graden

Talet på studentar som ikkje fullfører universitets- eller høgskulegraden sin har auka, kjem det fram av tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). LES OGSÅ: Nesten tre...

– Klipp og lim utan kunnskap

Kritikken mot kompetansemåla i læreplanane er på sin plass, men dette er berre ein del av problemet, meiner Kjell Skartveit, lektor ved Wang topp­idrettsgymnas...

Jublar for avlyst eksamen

Totalt 575 kommunalt tilsette i Sandnes er tekne ut i streik, og ei rad skular og barnehagar heldt torsdag stengt. – Vi skulle hatt nynorskeksamen...

– Eksamensreglane er fleksible

Når eksamen i den vidaregåande skulen startar, vil terrorrettssaka gå for fullt. Det blir svært krevjande for terrorberørte elevar, men regelverket har mange opningar...
ANNONSE

MEIR OM Eksamen

MEST LESE