ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Diskriminering

Tema: Diskriminering

Nytt nederlag for funksjonshemma sine rettar i Stortinget: – Skuffande

I dag stemte Stortinget over kor vidt FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) skulle bli teken inn i norsk lov. Forslaget var eit representantforslag frå...

CRPD på Stortinget: «Likestillingsministeren søv på jobb»

9. mars er dagen Stortinget skal stemme over kor vidt funksjonshemma sin rettskonvensjon (CRPD) skal verte teken inn i norsk lov. Politikarane skal stemme...

Johanna (24) om å vere bifil: «Eg har blitt kalla for pervers og ekkel»

I januar i 2021 publiserte SSB si første undersøking som omhandla både seksuell orientering og seksuell tiltrekning. Det viktigaste å ta frå denne er...

Rapport om rasisme i Bergen vekkjer uro

I rapporten til Bergen kommune om «strukturell rasisme i Bergen», kjem det mellom anna fram at 40 prosent av dei spurde har opplevd å...

«Å nekte å heise det samiske flagget på samane sin nasjonaldag, er diskriminering»

Samefolket er eit urfolk i Noreg som gjennom fleire generasjonar har vore offer for diskriminering og mangel på rettar til å uttrykkje sin eigen kultur....

Lånekassen hindrar studentar med funksjonsnedsetjing i å ha frivillige verv

Om du er student med nedsett funksjonsevne og ikkje kan jobbe ved sidan av studiane, kan du søkje om eit ekstrastipend på 42.174 kroner...

Lukas vart kasta ut heimanfrå, Kristine trudde ho kunne velje legninga si bort

Det er kanskje vanskeleg å sjå føre seg, men homofilt samliv mellom menn var faktisk ulovleg i Noreg fram til 1972. Ikkje ein gong...

Glemmen videregående skole får Benjaminprisen 2020

Skulen er ein kombinert vidaregåande skule og yrkesfagleg skule i Fredrikstad med 1350 elever. Dei får årets pris i konkurranse med 20 andre skular. Det...

FRI-leiar hyllar inkluderande barne-tv: «Eit etterlengta friminutt for barn og unge som er som Hannah»

Første dag på ny skule er alltid spennande. For mange av oss kan også dei påfølgjande dagane, vekene og åra by på meir spenning...

«Krøpling», «utgift», «hemmis» – no vert diskriminerande ord gravlagde og kasta på dynga

– Hadde det vore slik at menneske med fregner vart sende på eigne skular hadde det vore avisoppslag. Hadde vi utelete 100.000 kvinner frå...
ANNONSE

MEIR OM Diskriminering

MEST LESE