ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Diskriminering

Tema: Diskriminering

Oberstløytnant i Forsvaret om valdtekter: – Vi har ein ukultur som gjer seg gjeldande på alle nivå

Ei ny gransking om valdtekter dannar eit dystert bakteppe for årets 8. mars-markering. Ei av fire norske kvinner har opplevd å bli valdteken minst...

Færre vil tilrå jenter å gå inn i Forsvaret

I fjor sa 70 prosent av dei spurde at dei ville tilrådd førstegongstenesta, medan no ligg talet på 45 prosent, ifølgje NRK. Også talet på dei...

Silje (22) vil utfordre Brenna på utfordringane synshemma elevar møter i skulen

– Mi store hjartesak er at unge blinde og svaksynte må få mogelegheit til å leve det livet dei ønskjer, fortel Silje Solvang på...

Transkvinna Alina (24) spelar hovudrolla i ein film som er bannlyst i heimlandet

– Det er så sjeldan ein får denne mogelegheita i Pakistan, og om det først skjer, er det ofte ikkje faktiske transpersonar som får...

Rekordmange antitrans-lover i USA: – Please, please, please, la oss eksistere

– Alle har ei pinleg historie frå då dei var på min alder. Eit minne frå ungdommen som plagar dei. Kanskje nokon drog ned...

Blinde og svaksynte etterlyser menyar med punktskrift

– I fadderveka drar ein ofte ut på barar og restaurantar for å bli kjent, men eg enda opp med å droppe fleire av...

Ny studie hevdar Fifa20 vidarefører rasistiske stereotypiar

Har du lagt merke til at dei svarte fotballspelarane i Fifa20 er flinkast til å spurte? Eller at dei kvite spelarane gjerne er best på...

Måling: Ein av fire har opplevd rasisme i Oslo

Det kjem fram i ei undersøking InFact har gjort for NRK. Ifølgje NRK svarer dei fleste at dei har opplevd rasisme på fleire arenaer: På arbeidsplassen,...

Julija (29) vart frifunnen for teikningane sine – flyktar frå Russland

Kort tid etter at rettssaka mot ho var ferdig, flykta kunstnar og aktivist Julija Tsvetkova frå Russland. 29-åringen seier til Forbes Russia at ho ikkje...

Ny rapport: Haldningar til jødar og muslimar har vorte mindre negative

– Resultata for befolkningsundersøkingane viser at negative haldningar til jødar har vorte mindre utbreidde i Noreg dei siste ti åra. Sidan 2017 har vi...

Stortinget seier nei til å lovfeste rettane til funksjonshemma

Tysdag skal Stortinget stemme over eit forslag frå Raudt om å inkorporere FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) i menneskerettslova. Konvensjonen er...

Andrea (17) vil ha båsar i alle skuledusjar: – Ingen som tvingar vaksne til å dusja i same dusj

– Målet er at dei fleste barne- og ungdomsskular skal få båsar inn i fellesdusjane, seier Andrea Teistedal Dyrøy på telefon til Framtida.no. 17-åringen vann...
ANNONSE

MEIR OM kroppspress

MEST LESE