ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Diskriminering

Tema: Diskriminering

Mangfald i arbeidslivet: – Det held ikkje å vere ikkje-diskriminerande

– Dei fleste blir veldig sett ut etter å ha jobba med oss. Folk har lenge trudd at dei er inkluderande, og når dei...

Fleire unge opplever seksuell trakassering på jobb

Medan delen av alle arbeidstakarar som har opplevd uønskt seksuell åtferd på jobb, har auka marginalt frå 4,1 prosent i 2016 til 4,5 prosent...

Likestillingsombodet: – Ulovleg med kjønnsstyrte frisørprisar

Ombodet får fleire førespurnader årleg, frå personar som må betale for kvinneklipp, sjølv om dei har kort hår. – Dessverre er det framleis mange frisørar...

Stortingspolitikarar og profilar saman mot netthets: – Den største trugselen mot ytringfridom i Noreg

Politikarar, meiningsberarar, påverkarar og kjendisar har no gått saman om eit felles mål: Å stoppe netthetsen. – Den netthetsen eg får er som oftast rasistisk....

Amir måtte vente fleire veker på hjelp frå bydelen: – Måtte krabbe inn i dusjen

– Eg slit med å dusje på badet, for eg må krabbe for å kome inn i dusjen. Det er ikkje bra for knea i...

7 tips til korleis å snakke om rasisme

Å snakke om rasisme kan kjennast som å trakke i eit minefelt. Vil nokon føle seg trakka på? Kan eg bidra til rasisme ved...

Undersøking: Éin av tre transpersonar har opplevd seksuelle overgrep

Levekårsundersøkinga med namn Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår ser på levekåra til skeive i Noreg. Undersøkinga viser mellom anna at transpersonar skårar lågare enn...

«Håndbok mot rasisme» skal hjelpe lærarar i klasserommet: – Ingen born er fødde med rasistiske haldningar

– Boka er ikkje ein fasit på korleis jobbe mot rasisme, men den er eit konkret verktøy som kan stimulere til engasjement, refleksjon og...

Rullestolbrukarar blir sjeldnare innkalla til jobbintervju

Det er ein ny studie frå Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslomet som viser at rullestolbrukarar sjeldnare blir innkalla på jobbintervju. Studien viser at sannsynet for å...

«Skal det bli lov å diskriminere barn?»

FNs barnekonvensjon gjeld for alle barn. Uansett. Men slik er det ikkje for ei sårbar gruppe barn i Noreg. Deira rettar har lenge blitt...
ANNONSE

MEIR OM Diskriminering

MEST LESE