ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Diskriminering

Tema: Diskriminering

Sasha (25) får ikkje delta i Ekstremsportveko som seg sjølv: – Dei vil berre ha alle transkvinner ut

– Sanninga er at eg hatar å prate om dette, spesielt på sosiale medium og på offentlege plattformer. Det er både veldig personleg og...

Russland: Nytt lovforslag vil forby «homopropaganda» mot vaksne

I 2013 vedtok Russland ei lov som gjorde det ulovleg å spreie «propaganda om ikkje-tradisjonelle seksuelle relasjonar» til mindreårige. Lova vert omtalt som antihomolova. No har...

Stillingsutlysing som søkjer etter «babes» kan vere ulovleg

– Viss uttrykket «babes» i annonsar indikerer at berre jenter kan søkje på stillinga, så kan dette vere brot på likestillings- og diskrimineringslova, seier...

Her er det best og verst å vere skeiv i Europa

Aserbajdsjan, Tyrkia, og Armenia er igjen dei tre landa i Europa der det er verst å vere skeiv. Av EU-landa er det Polen som får botnplasseringa, på...

50 år sidan avkriminaliseringa – slik var kampen for skeive rettar frå år til år

I år er det 50 år sidan forbodet mot sex mellom menn vart oppheva. Opphevinga vert markert i heile landet, gjennom Skeivt kulturår. Onsdag ba...

Tvangssterilisering og mangel på tredje juridisk kjønn: «Dette er det Jonas ikkje orsakar for»

Dette innlegget vart først publisert på Instagram, men er omarbeidd og attgjeve med løyve og velvilje. Hei, Jonas og Anette! Mitt namn er Isak Bradley og...

Regjeringa ber om orsak til skeive: – Unnskyld på vegner av det norske fellesskapet

Torsdag 21. april 2022 er det 50 år sidan Stortinget oppheva straffelova sin § 213 som forbaud seksuell omgang mellom menn. No ber regjeringa om orsak...

Transsynlegheitsdagen: «Det bør ikkje krevje mot å eksistere»

Noko av det absolutt mest irriterande eg høyrer er at eg, som open trans, er modig. Som om eg har noko val. Ein lokalpolitikar...

No er det ulovleg å undervise om LHBT+ i Florida

Måndag signerte Florida-guvernør Ron DeSantis den såkalla Don't say gay-lova. Ho forbyr undervisning om seksuell orientering og kjønnsidentitet i skulen fram til 3. klasse, eller...

Amnesty hardt ut mot vestleg nasjonalisme og rasisme

Menneskerettsorganisasjonen viser mellom anna til korleis rike land sikra seg koronavaksine på kostnad av fattige land og stengde grensene for krigsflyktningar som i urovekkjande...
ANNONSE

MEIR OM Amnesty

MEST LESE