Politiet innfører kjønnsnøytrale uniformsreglar

Nynorsk Pressekontor
Publisert

– Uniformsreglementet blir oppdatert for å reflektere samfunnsutviklinga og for at praksisen til politiet skal vere i tråd med diskrimineringslovgivinga om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, seier seksjonssjef Torgeir Haugen i Politidirektoratet til Politiforum.

Politidirektoratet skriv på nettsidene til politiet at «endringa i uniformsreglementet er et viktig steg i arbeidet med mangfald og inkludering i etaten og i oppfølgingen av handlingsplan for mangfald, dialog og tillit».

– Neste steg er å sjå på moglegheita for å opprette kjønnsnøytrale toalett og garderobar, skriv Politidirektoratet på intranettet til politiet «Kilden» torsdag, ifølgje Politiforum.


LES OGSÅ: Virgin Atlantic let tilsette velje uniform og passasjerar kjønnskategori – dette svarar norske flyselskap

Det britiske flyselskapet Virgin Atlantic har innført kjønnsnøytrale uniformar. Foto: Virgin Atlantic