ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Digitale læremiddel

Tema: Digitale læremiddel

Nynorske elevar blir tvinga til å bruka bokmål

Dette kjem fram i ei undersøking i grunnskulen som blei gjennomført av Framtida.no rett før alle skular i landet blei stengde fredag 13. mars....

Mållaget skuffa over nytt forslag til opplæringslov: – Gjer ingenting for å sikre korkje norsk eller nynorsk

– Utvalet gjer ingenting for å sikre korkje norsk eller nynorsk særskilt i den nye digitale røyndomen til norske elevar. Opplæringslovutvalet gjev dei store...

Målungdommen etterlyser øyremerkte midlar til digitale læremiddel på nynorsk

– Me må legge til rette for at elevane får nye og moderne læremiddel også i fag med lågt elevtal. Vi må òg sikre...

Elevorganisasjonen: – Viktig at kommunane torer å investere i digitale læremiddel

– Særleg no i samband med at vi fornyar læreplanane, er det skikkeleg viktig at kommunane og fylkeskommunane torer å investere i digitale læremiddel,...

Digitalt klasseskilje i skulen

– Vi skal ikkje ha ein skule med digitale klasseskilje. Vi skal ha ein skule der alle elevane lærer å bruke og beherske digitale...

«Digitale læremiddel for alle!»

Eg hugsar godt dei gamle skulebøkene vi fekk arve frå kvarandre gjennom grunnskulen og vidaregåande. Nokre gongar fekk vi nye bøker, men som regel vart...

– Feil å forby mobilen med mindre elevane vil det

I førre veke vedtok den franske nasjonalforsamlinga eit totalforbod mot all bruk av duppedittar (mobilar, lesebrett o.l.) innanfor skuleområdet på grunnskulen. Elevane får lov...

Lovar digitale læremiddel på nynorsk

Det har lenge vore vanskeleg for lærarar å finna gode digitale verktøy på nynorsk. På landsmøtet tidlegare i år starta Noregs Mållag kampanjen «Oppdater!» for...

Gloppen krev digitale læremiddel på nynorsk

– No blir det tatt i bruk meir og meir digitale læremiddel og nynorske klasserom blir fylte opp av læremiddel på bokmål. Nynorskelevane ser...

SV krev fleire tiltak for digitale læremiddel på nynorsk

Digitale læremiddel er på full fart inn i skulen, og stadig fleire skular bruker meir og meir tid på pc, nettbrett og chromebook. I vår...
ANNONSE

MEIR OM Nynorsk

MEST LESE