Ungdomsorganisasjonar krev like læringsvilkår for nynorskelevar

Nynorsk Pressekontor
Publisert

Tobias Christensen Eikeland er leiar i Norsk målungdom. Foto: Kristianne Marøy.

– I eit samfunn som er dominert av bokmål, er det mange nynorskelevar som opplever eit sterkt press mot språket sitt. Kvart år skiftar elevar i hopetal frå nynorsk til bokmål, særleg i overgangen frå ungdomsskule til vidaregåande skule.

Det seier Tobias Christensen Eikeland, leiar i Norsk Målungdom.

Vi fryktar at denne tendensen vil bli forsterka dersom Stortinget ikkje sikrar nynorskrettane.

Dei har no gått saman med AUF, Sosialistisk Ungdom, Unge Venstre, Unge Sentrum, Elevorganisasjonen og Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet om eit nytt opprop.

Her ber dei Stortinget leggje læringsressursar som er laga for bruk i opplæringa inn under parallellitetskravet om bokmåls- og nynorskversjon.

– Berre slik kan nynorskelevane få ein skulekvardag på språket sitt, skriv dei i oppropet.


Leiar i Noregs Mållag Peder Lofnes Hauge. Foto: Jannica Luoto