ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Det grøne skiftet

Tema: Det grøne skiftet

– Me må få fingeren ut!

Konkurransen hadde tema «Det grøne skiftet – kva skal me leve av i framtida?». – Eg er særs nøgd, og ein smule overraska, over å ha...

«Grøn industri – orda som smakar fridom»

Grøn industri. Sei det. Sei det igjen. Smak på ordet. Det høyres kanskje litt underleg ut? Det burde det ikkje. Tanken om at grøn...

Lovar krisepakke til oljefylka

Regjeringa kjem i budsjettet for 2016 med fleire tiltak for å motarbeida den sterke auka i talet på arbeidslause ingeniørar i Noreg. Det sa...

Økonomiprofessor garanterer for MDG

I haust stiller Miljøpartiet Dei Grøne til val i 204 kommunar over heile landet, om lag fire gongar så mange som ved førre kommuneval....

Fossilfrie norske byar 2025

Henta frå Energi og Klima sin blogg I desember i år møtes verdens nasjonar i Paris med håp om å få på plass ei bindande...

– Vil føre til eit krakk

Det diskuterte ungdomspolitikarane under Tankesmien Agenda sin debatt på Kulturhuset torsdag. Temperaturen steig då dei diskuterte korleis vi skal gå over til det grøne...

– Må køyra knall-hardt på miljøkrav

Låg oljepris og nedgangen i oljebransjen har ført til at 36.357 jobbar er varsla kutta, ifølgje ferske Nav-tal. Dette er betydeleg høgare enn tidlegare...

Batteriferjer knuser dieselferjer

Av dei totalt 180 ferjene som kryssar norske fjordar, vil det løna seg å skifta ut 84 av ferjene til batteridrift og 43 ferjer...

Partsbruk er den nye trenden

– I år er det 29 partsbruk i Norge. I fjor var det 13. Sverige er eit land som vi ofte tenkjer alltid er...

Manglar eitt utsleppsløyve i Førdefjorden

For å vinne ut rutil i Engebøfjellet i Naustdal skal Nordic Mining bruke prosesskjemikaliet Flotinor SM15, og dei har søkt om å sleppe ut...
ANNONSE

MEIR OM Det grøne skiftet

MEST LESE