ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bistand

Tema: Bistand

Fekk klar beskjed: – Våg å utfordra politikarane

– Ver klar over kor viktige de er, seier Hilde Frafjord Johnson frå scenen, og fortel om Noreg sitt sentrale arbeid i fredsmekling, bistand...

Gyllen pris til HIV-kampanje

– Dei har klart å framstilla HIV på ein måte ein svært sjeldan ser. Den unge kvinna har teke kontroll over sjukdommen og eige...

– NTNU kan hindra medisinar til fattige

Kvart tredje menneske i verda manglar i dag tilgjenge på nødvendige medisinar. Ein ny rapport frå Changemaker undersøkjer korleis universiteta sørgjer at for medisinsk...

Ho er ny leiar i SAIH

I 2014 vart ho sendt ut frå Israel for engasjementet sitt, og i vår skjedde det same i Vest-Sahara. No vil Inga Marie Nymo...

Reint vatn til kriseområda

Saka var først publisert i Tysnesbladet.  Aldri før har Kirkens Nødhjelp sett så mange store humanitære krisar på ein gong. Det siste året har dei...

«Vi er så fordømt priviligerte»

– Borna mine er med på Rusken-aksjonen i Oslo før 17. mai. Då plukkar dei søppel og gjer klart til feiringa. I 2012 fekk...

30.000 kan svelte i hel

Åtvaringane viser at Sør-Sudan står framfor den verste svoltkatastrofen sidan borgarkrigen braut ut i 2013. Det viser ein analyse frå Integrated Food Security Phase Classification...

Forfattaren som kritiserer Noreg

Du har høyrt det ut før. Noreg er ei humanitær stormakt med ein bistandspolitikk som hjelper dei fattigaste. Eit levande lokaldemokrati, ein suksessfull velferdsstat...

Dei treng hjelpa di

– Regnskogen har eksistert i 60 millionar år, men sidan andre verdskrig har han blitt halvert. Problemet med dette er at når regnskogen blir...

Historisk semje

FN sine medlemsland blei i dag samde om nye, felles mål for berekraftig utvikling for dei neste 15 åra. Berekraftmåla skal erstatta FNs tusenårsmål...

Skipa dotterselskap i Kenya etter bistandtur

Saka er henta frå Vikebladet Plany AS er ei bedrift som i hovudsak leverer presenningar til maritim og marin næring. Dei held til i Haugsbygda...

Sjå opp frå navlen din, Ola!

Henta frå bloggen Bygdejenta.no Ei humanitær krise er i gang, og fleire enn nokon gong lever under nød og er på flukt. For oss som...
ANNONSE

MEIR OM Bistand

MEST LESE